Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Strong Solutions and the Structural Stability of the g-Benard Problem

NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION, cilt.39, sa.4, ss.383-397, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the weak solutions and determining modes of the g-Benard problem

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.47, sa.6, ss.1453-1466, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Global attractor for the regularized Benard problem

APPLICABLE ANALYSIS, cilt.93, sa.9, ss.1989-2001, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Existence of weak solutions of the g-Kelvin-Voight equation

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING, cilt.49, ss.497-504, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Representation theorem of the spherical wave functions

Mathematical and Computational Applications, cilt.3, sa.3, ss.161-167, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ON THE RATE OF CONVERGENCE OF THE g-NAVIER-STOKES EQUATIONS

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.68, sa.1, ss.87-97, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Structural Stability For The Benard Problem With Voight Regularization

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, sa.3, ss.890-896, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

On the Benard Problem with Voight Regularization

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.28, sa.3, ss.523-533, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Structural stability for the Benard problem with Voight regularization

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Continuous Data Assimilation for the Two Dimensionalg-Bénard Problem

2. workshop on nonlinear PDEs Applied Mathematics, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Ağustos 2017

Determining Modes of the g Bénard Problem

workshop on nonlinear PDEs on Applied Mathematics, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2016

Structural stability for g Benard problem

International Conference on Applied Mathematics and Analysis in Memory of Prof. Gusein Sh. Guseinov (Hüseyin Şirin Hüseyin) 1951-2015, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2016, ss.73

Kazar Özge, Kaya Meryem, On the rate of conergence of the g-Navier-Stokes Equations to the Navier-Stokes equations,

3 rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2014

Determining modes of g- Navier-Stokes equations (2013), (Özet bildiri).

2 nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo, Bosna-Hersek, 26 - 29 Ağustos 2013

Globall well-posedness of the three dimensional Benard Problem, (2013), (Özet bildiri).

The 12 th International workshop on dynamical systems and applications, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Ağustos 2013

Existence of weak solution of the g- Kelvin Voigt Equations

The 6 th International ISAAC Congress, Ankara, Türkiye, 15 Ağustos 2007

Türbülanslı akışlarda Büyük Girdap hareketlerinin Modelleri Üzerine

I. Ankara Matematik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 2006

A representation Theorem of the Spherical Wave Functions

II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 20 Mayıs 1998

Singüler Katsayılı Bir Denklem için Polinom Çözümler

Sakarya Matematik Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 11 Eylül 1997

Ultrahiperbolik bir denklem sınıfı için Bateman ve Brill Teoremleri

vııı Diferensiyel Denklemler Sempozyumu, Datça, Türkiye, 19 Eylül 1994

Kitap & Kitap Bölümleri