Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of biomechanical properties of implant systems used in treatment of proximal femur fractures

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, sa.2, ss.812-818, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation on manufacturability of bone plates used in humerus fractures by additive manufacturing method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, sa.4, ss.2007-2016, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of toggling effect on pullout performance of pedicle screws

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, cilt.232, sa.4, ss.395-402, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pullout performance comparison of novel expandable pedicle screw with expandable poly-ether-ether-ketone shells and cement-augmented pedicle screws

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, cilt.231, sa.2, ss.169-175, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toggling effect on pullout performance of pedicle screws: Review

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.4, sa.3, ss.161-172, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation on Fracture Toughness Values for Various Martensite Volume Fractions

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, sa.2, ss.277-282, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pedikül Vida Türlerinin Suni Füzyon Sonrası ÇekipÇıkarma Dayanımlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 01 Nisan 2017, ss.107

PRODUCTION OF REPLICATED TRABECULAR BONE STRUCTURE BY SELECTIVE LASER MELTING METHOD USING TI6Al4V POWDER AND INVESTIGATION OF GEOMETRIC ACCURACY

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, Skopje, Makedonya, 21 - 23 Haziran 2019, ss.375

INVESTIGATION OF BIOMECHANICAL PERFORMANCE OF SUTURE ANCHOR TENODESIS TECHNIQUE

III. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK(BILMES EN 2019), 27 - 30 Haziran 2019, ss.13

AISI H13 ÇELİĞİNİN FARKLI ISIL İŞLEMLER SONUNDAKİ SERTLİK VE SERTLEŞEBİLİRLİK DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

I. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi, 29 - 30 Haziran 2019, ss.5

Investigation on Mechanical Properties of AISI 4140 and AISI 4340 Steels on Various Martensite Volume Fractions

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.520

DOĞAL VE YAPAY YAŞLANDIRMANIN ALÜMİNA TAKVİYELİ ALÜMİNYUM ALAŞIMI ESASLI KOMPOZİT MALZEMELERİN SERTLİĞİNE ETKİSİ

6th INTERNATIONAL POWDER METALLURGY CONFERENCE EXHIBITION, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.616-621

INVESTIGATION ON THE ARTIFICIAL AGING BEHAVIOUR OF CERAMIC PARTICLE REINFORCED ALUMINIUM MATRIX COMPOSITES

Novel Aspects of Surfacesand Materials (NASM3), Manchester, İngiltere, 11 - 15 Nisan 2010, ss.1