Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.219-247, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.1026-1047, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), cilt.39, sa.1, ss.271-295, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Performance Feedback Provided to Student Teachers Working with Multiple Disabilities

European Journal of Educational Research, cilt.5, sa.3, ss.109-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Eğitim Bölümü Lisans Öğrencilerinin Braille Yazıya YönelikTutumları

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Takvim kutuları

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Okulöncesi dönemdeki otizmli ve gelişimsel geriliği olan çocuklarda ayrık denemelerle yapılan çalışmaların incelenmesi

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilere Okuma Yazma Öğretimi

Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde Stratejiler, ŞAFAK Pınar, Editör, Vize Yayıncılık, ss.249-269, 2020