Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşirelerinin Değişen ve Gelişen Rolü: Fraktür Liyezon Hemşireliği

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.53-62, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek ve İdrar Yolları Taşlarında Cerrahi ve Bakım

Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, cilt.4, sa.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemede Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelere Yönelik Önleme Girişimleri Algoritması

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.280-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the functional autonomy level of preoperative elderly patients: A Turkish case study

International Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.3, ss.2827-2838, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Concept Map Based Education on the Problem Solving Skills of Students.

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Science, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Complementary and Alternative Medicines Used to Prevent Breast Cancer Related Lymphedema: A Literature Review.

Breastanbul The Conference 3rd Breast Cancer Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.9, ss.20

Use of Complementary and Alternative Medicine by Breast Cancer Patients: A Literature Review

Breastanbul The Conference 3rd Breast Cancer Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.9, ss.21

USAGE OF EYE DROPS AFTER CATARACT SURGERY IN ELDERLY PATIENTS: AN EXAMPLE OF AN EDUCATIONAL MATERIAL

International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Mart 2018, ss.136-137

Telephone follow-up of patient with peripheral arterial disease after discharge form hospital: A Case Study.

International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 Mart 2018

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Model Kullanımı: Literatür taraması

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Can be used vital signs as valid indicators to assess pain in neurosurgery intensive care units?

8th World Pain Congress in the Center of the World, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mayıs 2016

Cerrahi Alan Enfeksiyonları Önleme Girişimleri Algoritma Çalışması

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Stoma ve Yara Bakım Ünitesi Organizasyon ve İşlev Standartları Oluşturma Süreci

15. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 8. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Vital Bulgular Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Değerlendirmesinde Geçerli Bir Gösterge midir?

10. Dünya Yoğun Bakım Hemşireleri Federasyonu Kongresi ve 6. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2014

Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Verilen Soğuk Buharın Boğaz Ağrısı Üzerine Etkisi

Nöroşirürji Hemsireligi Derneği 10. Norosirurji Hemsireligi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.397-398

Ortopedi Hemşiresinin Değişen ve Gelişen Rolü Fraktür Liyezon Hemşireliği

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi VI. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.380

Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz: Bir Doz Kahkaha ile Gelen Öğrenme

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.219

Kitap & Kitap Bölümleri

Moral Distress, Oral Mukoz Membranlarda Bozulma

Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Azize Karahan,Sultan Kav, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.215-227, 2019

Cerrahide Hasta ve Bakım Verenin Eğitimi

Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, Mevlüde Karadağ, Hülya Bulut, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.373-388, 2019

Üriner Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, Mevlüde Karadağ,Hülya Bulut, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.989-1009, 2019

Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemal, Mevlüde Karadağ,Hülya Bulut, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.169-183, 2019