Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Health Admınıstratıon, Turkey

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Dr), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında Türkiye'de rejim tartışmalarının basında ideolojik inşası

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  Uluslararası dengesiz iletişim akışı ve gelişen teknoloji bağlamında sorunun günümüzdeki durumu

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Dr)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Spanish

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2024Veri Analizi Sürecinde MAXQDA Kullanımı

  Data Analysis , Gazi Üniversitesi

 • 2023Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği SABAK Değerlendirici Pekiştirme Eğitimi

  Quality Management , Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2023Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği SABAK Değerlendirici Eğitimi

  Quality Management , Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2023Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Gazi Üniversitesi

 • 2022TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi

  Quality Management , Türk Standardları Enstitüsü

 • 2021Temel Düzey İç Kontrol Uygulamaları Eğitim Programı

  Quality Management , Internal Control Institute ICI

 • 2021TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Eğitim Programı (Kalite Yönetim Sistemi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi, Dokümantasyon)

  Quality Management , Türk Standardları Enstitüsü

 • 2020Yükseköğretim Süreçleri İçin Kalite Değerlendiricisi Yetiştirme Eğitimi

  Quality Management , Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) & Türkiye Kalite Derneği (KALDER)

 • 2015Proje Döngüsü Yönetimi

  Project Management , G.Ü. Proje Koordinasyon U.A.M. & G.Ü. Uzaktan Eğitim M.