Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

3-5 yaş arası çocukların anne tutumlarının incelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.18-30, 2020 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Alan Kuramına Göre Türkiye’de Orta Çocukluk Dönemindeki Ahlaki Gelişim

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.53, no.3, pp.1051-1074, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evrensel Değerler Üzerine Bir İnceleme: Vikingler Çizgi Film Örneği

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.26-43, 2020 (Other Refereed National Journals)

Rural Children's Perceptions of Happiness: What is Happiness? How Do They Make You Happy? How Can They Be Happy?

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.49, no.1, pp.400-429, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.25-49, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of speechsounds disorder in children between 78-90 months with reading and writing difficulty

International Journal of Human Sciences, vol.16, no.3, pp.770-780, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ergenlerin Ebeveyn Bağlanma Stilleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.58, pp.570-579, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerde Algılanan Anne Baba Tutumu ile Madde Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.58, pp.535-543, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Some Variables of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Empathy and Depression in Syrian Children

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.6, pp.1348-1357, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

’Kaşağı’ Adlı Hikayenin Aile İçi İletişim ve İletişim Çatışmaları Açısından İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.1, pp.429-456, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi”,

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.3, pp.154-179, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

“İslami Barış Paradigması ve İslami Barış Eğitimi

Yeni Turkiye, İslam Dünyası Özel Sayısı I, vol.23, no.95, pp.171-185, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Comparative Analysis of the Perceptions of Parental Styles and Attitudes and Parental Attachment of University Students”,

International Journal of Psycho-Educational Sciences, vol.6, no.1, pp.23-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Agression Theories Revisited: Lorenz’s NeoInstinctivism, Wilson’s Socio-Biology, and Skinner’s Behavioral Theories”,

Journal Of Asian Scientific Research, vol.7, no.2, pp.38-45, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

). “Investigating and comparing the relationship between parental monitoring types and perceived parenting styles of the Turkish students”,

International Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi),, vol.14, no.1, pp.331-345, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examination of Social Skills of Pre School Children in Turkey

European Journal of Educational Studies, vol.3, no.2, pp.80-97, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sexual Knowledge Levels among University Students in Turkey: A Survey Research

International Journal of Research Studies in Psychology,, vol.6, no.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Explanation and Understanding of Human Aggression Freudian Psychoanalytical Analysis Fromm s Neo Freudian Perspectives and Bandura s Social Learning Theory

International Journal of Social Science and Economic Research, vol.2, no.1, pp.2151-2164, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi

Adnan Menderes Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.3, pp.154-179, 2017 (Other Refereed National Journals)

Pozitif Düşünmeye Dayalı Eğitim Programının Annenin Kişilik Özelliklerine Etkisi

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.4, pp.169-180, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Televizyonun Okul Öncesi Çocuklara Etkileri Aile Değerlendirme Ölçeği Ve Televizyon İzleme Süreleri Üzerine Bir Araştırma

e-Journal of New World Sciences Academy – Educational Sciences, vol.4, no.3, pp.881-891, 2009 (Other Refereed National Journals)

Anne Ev Ziyareti Eğitim Programının Annelerin Tutumlarına ve Empatik Eğilimlerine Etkisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.421-433, 2009 (Other Refereed National Journals)

The Study Of Ethnocentrısm Stereotype And Prejudıce Psycho Analytıcal And Psycho Dynamıc Theorıes

Journal Of Qafqaz University, vol.24, no.1, pp.236-244, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Culture and the Conflict Resolution Styles A Survey Method and a Statistical Analysis

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.3, no.2, pp.96-104, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Stress and Eating Behaviors among Turkish Adolescence

World Applied Sciences Journal, vol.4, no.2, pp.233-237, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oyun ve Oyun Terapisi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.94-100, 2008 (Other Refereed National Journals)

Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki 10 Yaş Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi,, vol.15, no.1, pp.105-122, 2007 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Gelişim ve Eğitim Sözsüz İletişim Problem Çözme ve Sosyal Beceriler

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-15, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ailenin İyimser Bir Açıdan Gerçekçi Yorumu İnançlar ve Beklentiler

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.16-30, 2005 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluktan Ergenliğe Barış Eğitimi Pratik Bir Yaklaşım

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.114-139, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

9-17 Yaş Arasındaki Çocukların Algıladıkları Anne Tutumlarının İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik ÇalışmalarSempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.270

Diyarbakır İlinin Bir İlçesinde 17-18 Yaş Öğrencilerinin Anne Baba Tutumları İle Madde Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Uyuşturucu Konferansı: Türkiye’de ve Dünyada Uyuşturucuyla Mücadele, 6-8 Aralık 2018, Antalya., Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2018

3 ve 4 Sınıfa Devam Eden Çocukların Anne Tutumları ile Sosyal-Duygusal Beceri Algısı Arasındaki İlişki”,

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (11 – 14 Temmuz 2019 / Bandırma), (UBAK), BANDIRMA, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.419435

Arap Baharının Savaş Çocukları: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumlarının İncelenmesi”,

Kartepe Zirvesi 2018: Göç, Mültecilik ve İnsanlık, 26-28 Ekim 2018, Kocaeli, Akademik Oturum: Kadın ve Çocuk, 3.Gün: 28 Ekim 2018 Pazar, 15.20-16.30, Kocaeli, Turkey, 27 - 29 October 2018

“Müslüman Toplumlarında İslami Barış Eğitimi Mümkün mü?”

IV. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu: Ortadoğu’da Barışı İnşa Etmek, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2018, vol.1, pp.275-289

DÜNYADA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

ULEAD 2018ANNUAL CONGRESS, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.8, pp.14-22

“Şehitlik mi? Terörizm mi? İslami Açıdan İntihar Eylemlerinin Analizi

X. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 8-10 Ekim 2018, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2. Gün, İlyas Kaygusuz Konferans Salonu, Panel 26: 15.30-16.45, 8 - 10 October 2018

Arap Baharının Savaş Çocukları

İstanbul Security Conference 2017: New Security Ecosystem and Multilateral Cost, 1 - 03 November 2017

“Çocuk Gelişimi ve İletişim”

Bingöl Üniversitesi, 19-20 Kasım 2017, Bingöl., Bingöl, Turkey, 19 - 20 November 2017

“Ergenlik Dönemindeki Çocukların Anne-Baba Tutum Algılarına Göre Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ICES-UEBK 2017, Antalya, Turkey, 01 November 2017, vol.26, pp.3243-3245

HAMEL (Hamburger Erziehungsverhaltensliste Für Mütter) Anne Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”,

5. Uluslararası Okul öncesi Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

“ The Universiy Students Understanding and Perceptions of the Climate Change or Global Warming: Survey Results”

4th International, International Relations Congress Department of International Relations, Antalya, Turkey, 26 May 2017

“Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”

Tebriz Alzahra Üniversitesi, 2 Temmuz 2017, TEBRİZ, Iran, 02 July 2017

Yatılı ve Gündüzlü Eğitim Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Özgüvenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı”, 21-24 Nisan 2016, Antalya, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, vol.25, pp.667

Yatılı Okulda ve Ailesinin Yanında Kalan Kız Ergenlerin (13-18 Yaş) Benlik Algısı ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı”, 21-24 Nisan 2016, Antalya, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, vol.25, pp.180-181

“Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Pozitif Negatif Duygu Durumu ve Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.15, pp.404-405

Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education The Study of Islamic Nonviolence in Post September 11 World

IV. ATCOSS Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, “Ekonomi, Eğitim ve Kalkınma”, Ankara, Turkey, 26 - 27 October 2013, pp.237-255

Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World

Globalization for Common Good Initiative, Fatih University, and Intercultural Dialogue Platform, The 6th International Conference on an Interfaith Perspective on Globalization for Common Good, A Non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding (Building a World that is Just, Free and Prosperous for All) Istanbul: The City of Understanding and Reconciliation between East and West, Istanbul, İstanbul, Turkey, 5 - 09 July 2007, vol.1, pp.101-119

Books & Book Chapters

“Eğitim Politikası”

in: Avrupa Birliği: Kurumlar ve Politikalar, CENGİZ DİNÇ, Editor, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, pp.295-325, 2020

CİNSEL GELİŞİM

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, PEGEM, Ankara, pp.161-198, 2019

AİLE

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, PEGEM, Ankara, pp.269-301, 2019

Cinsel Gelişim

in: Çocuk Gelişimi, Öğretir Özçelik, Ayşe Dilek, Editor, pegem akademi, pp.161-197, 2019

Aile

in: Çocuk Gelişimi, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, PEGEM, Ankara, pp.269-301, 2019

CİNSEL EĞİTİM

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, PEGEM, Ankara, pp.199-264, 2019

AHLAK GELİŞİMİ

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, Pegem, Ankara, pp.85-115, 2019

“Şehitlik Eylemlerine veya İntihar Terrörizmine Genel Bakış”

in: Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi, ertan efegil, Editor, Gündoğan Yayınları, İstanbul, pp.133-169, 2018

12. Bölüm: 21nci Yüzyıl Öğretmenlerinde Sosyal Beceriler

in: Eğitim ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, AYŞE DİLEKÖĞRETİR ÖZÇELİK VE MEHMET NUR TUĞLUK, Editor, PEGEM YAYINEVİ, Ankara, pp.245-271, 2018

8. Bölüm: Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

in: Eğitim ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK VE MEHMET NUR TUĞLUK, Editor, PEGEM YAYINEVİ, Ankara, pp.147-173, 2018

HAMEL (Hamburger Erziehungsverhaltensliste Für Mütter) Maternal Attitude Scale: Validity and Reliability Study

in: Current Trends in Preschool Education-2, Ümit Deniz, Editor, LAP Lambert Publishing, pp.1-13, 2018

1. Bölüm: İnovasyon, Yaratıcılık ve Yenilenme

in: Eğitim ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Ayşe Dilek Öğretir Özçelik ve Mehmet Nur Tuğluk, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.1-29, 2018

The Analysis of Positive Psychology Training Programme on Turkish Mothers’ Perceptions on Their Personality with the Giessen Test”

in: Educational Research and Practice, Irina Koleva ve Gökhan Duman, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.283-291, 2017

“6.Bölüm: Özel Durumlarda Çocuk Ruh Sağlığı”,

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 20 Ruh Sağlığı, Abide Güngör Aytar, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.158-180, 2015

“9.Bölüm: Okul Öncesinde Eğitim Materyallerinin Üretim, Satın Alma ve Kullanımında Fikri Mülkiyet Hakları”,

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 17 Okul Öncesinde Materyal Geliştirme, Neslihan Avcı, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.164-180, 2015