Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sınav kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.746-755, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sporcularla Sedanter Bireylerin Olumlu Düşünme Becerileri Üzerine Bir Karşılaştırma

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.50-58, 2020 (Other Refereed National Journals)

Self-Esteem and Body Appreciation in Students of Sports Sciences Faculty: A Structural Equation Model

International Education Studies, vol.13, no.7, pp.31-39, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Huzur Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Güncel Eğitim Ararştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.233-242, 2020 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECTS OF THE MENTAL TRAINING SKILLS ON THE PREDICTION OF THE SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS’ ANXIETY LEVELS

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.5, no.9, pp.888-929, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Emotional Intelligence Levels of University Students Working Voluntarily in Special Olympics

International Journal of Psychology and Educational Studies, vol.7, no.2, pp.79-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS SPORT OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS ON MENTAL WELL-BEING

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.5, no.8, pp.468-493, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.296-303, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Prosocial-Antisocial Behavior and Empathic Skill Levels of Wheelchair Basketball Players in Sports

International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, vol.2, no.1, pp.1-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Liderlik Stillerine Sahip Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.23, no.2, pp.85-101, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sport And Loneliness In University Students

Science, Movement and Health, vol.17, pp.228-242, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF THE BADMINTON PLAYERS

Science, Movement and Health, vol.17, no.2, pp.108-114, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of social skill levels of badminton players

Science, Movement and Health, vol.17, no.2, pp.108-114, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination Of The Thoughts Of National Team Athletes On The Concept Of Doping A Study Of Metaphor Analysis

Niğde University Journal Of Physical Education And Sport Sciences, vol.10, no.2, pp.318-327, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

INCREASING BULLYING TENDENCY IN SCHOOLS A RESEARCH IN THE CONTEXT OF EXTRACURRICULAR SPORTIVE ACTIVITIES

Science, Movement and Health, vol.16, pp.335-342, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Increasing Bullying Tendency In Schools A Research In TheContext of Extracurrıcular Sportive Activities

Science, Movement and Health, vol.16, no.2, pp.335-342, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MİLLİ SPORCULARIN DOPİNG KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.318-327, 2016 (Other Refereed National Journals)

MİLLİ SPORCULARIN DOPİNG KAVRAMINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.318-327, 2016 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF COLLEGE STUDENTS WHO PLAY SPORTS AND DON’T PLAY SPORTS

Science, Movement and Health, vol.15, pp.602-609, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF TEACHING APPROACH WITH DRAMATIZATION USED INSCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TO THE STUDENTS ACHIEVMENT LEVEL

OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.15, no.2, pp.610-616, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF SELF ESTEEM LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES

Science, Movement and Health, vol.15, pp.596-601, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 08 May 2020

BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN SPORCULARIN SPORTMENLİK YÖNELİMİ

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 November - 16 December 2019

SPORA YÖNELİK TUTUMUN MENTAL İYİ OLUŞA ETKİSİ

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 November - 16 December 2019

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 25 - 28 April 2019

Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, 25 - 28 April 2019

Elit Hentbolcularda Sosyal Beceri Profili

15. Uluslararası Spor Bilimleri Fakültesi, 15 - 18 November 2017

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

15. International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.875

Determination of the Metaphorical Perceptions of Sport Science Faculty Students’ Towards Sport Concept

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science AC-TTSS 2017, Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.744

Investigation social skill levels of the badminton players.

The 17th International Scientific Conference Prespectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

SPORT AND LONELINESS IN UNIVERSITY STUDENT

PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 18 - 20 May 2017

INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF THE BADMINTON PLAYERS

17. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 18 - 20 May 2017

Sport and Lonelinness In University Students

İnternational Scientific Conferance, Perspectives i,n Physical Education and Sport, Constanta, Romania, 18 - 20 May 2017

Investigation Of Time Management Skills According to Personality Characteristics of University Who Study Sport Education

International Scientific Conference, ‘’ Perspectives In Physical Education And Sport, Constanta, Romania, 20 - 21 May 2016, pp.45

Kırşehir ve Ankara İlindeki Öğrencilerin Oyunsallık Düzeylerinin Karşılaştırılması

İnternational Symposium on Social Studies Education, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016

SELF ESTEEM IN STUDENT ATHLETES

PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Romania, 22 - 23 May 2015

Books & Book Chapters