Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microstructural features and mechanical properties of 22MnB5 hot stamping steel in different heat treatment conditions

JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T, cilt.9, sa.5, ss.10901-10908, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thickness dependent yielding behavior and formability of AA6082-T6 alloy: experimental observation and modeling

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.106, ss.4083-4091, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microstructure based modelling of stress-strain relationship on dual phase steels

IRONMAKING & STEELMAKING, cilt.46, sa.4, ss.313-319, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strain rate sensitivity and strain hardening response of DP1000 dual phase steel

METALLURGICAL RESEARCH & TECHNOLOGY, cilt.115, sa.5, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Warm deformation and fracture behaviour of DP1000 advanced high strength steel

IRONMAKING & STEELMAKING, cilt.45, sa.7, ss.618-625, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of strain rate on tensile properties and fracture behaviour of DP600 and DP780 dual-phase steels

Ironmaking and Steelmaking, cilt.44, sa.10, ss.773-781, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STRAIN-RATE-DEPENDENT TENSILE CHARACTERISTICS OF AA2139-T351 ALUMINUM ALLOY

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, cilt.51, sa.2, ss.333-338, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DEFORMATION SPEED ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND DEEP DRAWING PROCESS OF DP600 AND DP780 SHEET METAL

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, sa.4, ss.777-784, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DP600 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Çift Gerinim Yaşlanma İşleminin Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.8, sa.4, ss.900-908, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AA2024 Alaşımının V-Bükme İşlemi Sonrasında Geri Esneme Davranışlarının İncelenmesi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prograsif Sac Metal Kalıplama İşlemlerinde Kalıp Maliyet Modeli Geliştirilmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.3, sa.4, ss.585-594, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AISI 1045 (C45) ÇELİĞİNİN AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMESİNDE KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

SELÇUK 1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019, cilt.1, ss.38-46

Investigation of the Effects of Variable Blankholder Force on Deep Drawing Process

3’rd International Symposium on Industrial Design and Engineering, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, ss.659-661

The Effects of Punch Surface Roughness on Formability of DP600 Dual Phase Steel Sheet

3’rd International Symposium on Industrial Design and Engineering, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, ss.662-665

Microstructural Deformation Analysis of DP1000 Dual Phase Steel

The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2018), Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018, ss.125-128

Static Strain Aging of DP600 Dual-Phase Steel at Room Temperature

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials(PCFM’18), Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.184

COMPUTER-AIDED STRIP LAYOUT FOR PIERCING AND CUTTING DIES

The Ninth International SymposiumKOD 2016 Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, 9 - 12 Haziran 2016

Kalıplama parametrelerinin bakalit malzemenin darbe dayanımına etkisinin incelenmesi

1st International Symposium on Plasticand Rubber Technologies and Exhibition, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013