Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Acute L-Carnitine Supplementation on Lipid Peroxidation and Nitric Oxide Level

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, sa.3, ss.2027-2031, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Some Anthropometric Characteristics of Elite Badminton and Tennis Players

Annals of Ovidius University Constanta-Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health, cilt.10, sa.2, ss.400-405, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAKSİMAL YÜKLENME YOĞUNLUĞUNUN ELİT TÜRK ESKRİMCİLERİN GÖRSEL REAKSİYON ZAMANLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Niğde beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The occurrence of muscle damage in male soccer players

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF SPEED TRAINING UPON THE BLOOD PARAMETERS OF YOUNGMALE SOCCER PLAYERS

OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.10, sa.1, ss.44-46, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CORRELATION BETWEEN REACTION TIME AND SPEED INELITE SOCCER PLAYERS

Journal of Exercise Science & Fitness, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de spor yöneticisi yetiştirme faaliyetlerinin görünümü

Milli Eğitim Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel futbolcularda bir sezon boyunca meydana gelen spor sakatlıkları ve oluşum nedenleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksimal Egzersiz Sonrası Uygulanan Lokal Spor Masajının Kan Laktat Düzeyi Kan Basıncı ve Kalp Atım Sayısı Üzerindeki Etkileri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.17-22, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Milli Badminton Takımının Antropometrik Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özellikleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,, cilt.3, sa.2, ss.15-20, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI CİNSİYETTEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.52-57, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bağırsak Mikrobiyotası ve Egzersizin Obezite Üzerindeki Rolü

3.Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Gürcistan, 7 - 09 Ekim 2019, ss.1193-1199

Türkiye’xxde Antrenör Eğitimi

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Milli Oryantiring Sporcuları ve Uzun Mesafe Koşucularında Görsel Belleğin Karşılaştırılması

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019

Ramazan Orucunun Yetişkin Erkeklerde Karaciğer Enzimleri Üzerine Etkisi

Uluslararası 2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Gürcistan, 19 - 21 Eylül 2018, ss.103-108

Effect of Pilates Exercise on Blood Lipid Profiles in Sedentary Women

6th International Conference on Science, Culture, and Sport, 25 - 27 Nisan 2018

The Impact Of Cold Water Immersion After Exercise On Cardiac Damage

15th International Sport Sciences Congress, 15 - 18 Kasım 2017

Effect of Cold Water Immersion on Performance

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 18 - 21 Mayıs 2017

The Determination of Physiological Stress Levels of Elite Female Volleyball Players

11. International Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.100

Effect of Speed Training Upon The Blood Parameters of Young Male Soccer Players

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”10th edition, Constanta, Constanta, Romanya, 29 - 31 Mayıs 2009

Evaluation of Some Hematologic and Biochemical Changes of Male Footballers during the Match

4th International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2007, ss.125

Effect of Acute Maximal Aerobic exercise Upon the Trace Element Levels in Blood

Fourth International Scientefic Congress of the National Sports Academy, Sofya, Bulgaristan, 17 - 18 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Sedanter Kadınlarda Kalistenik ve Pilates Egzersizleri

International Book Market Service Ltd. LAP Lambert Academic Publishing, 2019