Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Endodonti Kliniğinde Kullanılan Geliştirilmiş Görüş Araçları: Dental Mikroskoplar

Türkiye Klinikleri Endodonti, vol.3, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Importance of Enhanced Visual Acuity in Evaluation of Polishing Composite Resins

International Journal of Health Sciences, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İMPLANT ABUTMENT VİDA KRIKLARININ DENTAL OPERASYON MİKROSKOBU KULLANILARAK ÇIKARTILMASI TEKNİK TANITIM

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.478-481, 2016 (Other Refereed National Journals)

Comparison of halogen versus LED light-cured temporary endodontic filling materials for sealing.

Minerva Stomatol, vol.62, no.6, pp.193-198, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bitirme ve Parlatma İşlemlerinin Farklı Kompozit Rezinlerin Yüzey Özellikleri Üzerine Etkileri

Gazi Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.173-177, 2012 (Other Refereed National Journals)

Masserann Mikro Kiti Kullanılan Üç Vaka,

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, no.27, pp.115, 2008 (Other Refereed National Journals)

Devital dişlerde uygulanan ağartma yöntemleri: Üç olgu nedeniyle

ürk Diş Hekimleri Birliği Bilimsel Dergisi.,, no.2, pp.30-33, 2006 (Other Refereed National Journals)

Güncel Vital ağartma Sistemleri: Üç olgu nedeniyle

Türk Diş Hekimleri Birliği Bilimsel Dergisi.,, vol.3, no.4, pp.8-11, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENDODONTİ KLİNİĞİNDE BAŞARI VE KONFOR BÜYÜTME, AYDINLATMASİSTEMLERİ VE ERGONOMİ

izmir diş hekimleri oodası 26. uluslararası bilimsel kongre ve sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.44

Separated Surgical Needle In The Root Canal: An Uncommon Case Report

Separated Surgical Needle In The Root Canal: An Uncommon Case Report, 4 - 07 October 2018

Endodontik Periodontal Lezyonun Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

24. TDB Uluslararasi Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Açık apeksli devital dişin MTA ile endodontik tedavisi: olgu sunumu

Türk Diş Hekimliği Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Farklı irrigasyon yöntemlerinin debris uzaklaştırma etkinliğinin değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Haziran 2013, Louis Olympia Gemisi., Turkey, 1 - 04 June 2013

The investigation of wall adaptation of three luting cements using x-ray microcomputed tomography in root canal

10th international congress of the turkish endodontic society, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010

Endodontik Tedavi sırasında oluşan periodontal Hasarın Giderilmesi: Olgu Raporu

Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 May 2007