General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi
Research Areas: Medicine, Surgery Medicine Sciences, General Surgery, Health Sciences

Metrics

Publication

104

Citation (WoS)

45

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

49

H-Index (Scopus)

5

Open Access

38
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Ramazan KOZAN, 2019 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kolorektal Cerrahi, Proktoloji,  Pelvik Taban Hastalıkları, Robotik ve İleri Laparoskopik Cerrahi özel ilgi alanlarıdır. Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Fıtık Derneği, Ankara Cerrahi Derneği ve Ankara Meme Hastalıkları Derneği'ne üyelikleri bulunmakta olup ulusal hakemli dergilerde alan editörlüğü, editör yardımcılığı ve hakemlik görevleri üstlenmiştir. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 40 civarı makalesi bulunmakta olup Türk Cerrahi Derneği Endoskopi Eğitimi Belgesi ve da Vinci Robotik Konsol Cerrahı Sertifikası'na sahiptir.


Ramazan KOZAN, MD, has been working as a faculty member at Gazi University, Department of Surgery since 2019. His areas of special interest are Colorectal Surgery, Proctology, Pelvic Floor Surgery, Robotic and Advanced Laparoscopic Surgery. He is a member of Turkish Surgical Society, Turkish Societey of Colon and Rectal Surgery, Turkish Society of Hepato Pancreato Biliary Surgery, Turkish Association of Trauma and Emergency Surgery, Hernia Association, Ankara Surgical Society and Ankara Breast Diseases Association. He worked as a field editor and assistant editor in national refereed journals. He has about 40 articles published in international and national peer-reviewed journals, and he has the Turkish Surgical Society Endoscopy Training Certificate and the da Vinci Robotic Console Surgeon Certificate.

Contact

Email
ramazankozan@gazi.edu.tr
Other Email
dr.kozan@hotmail.com
Web Page
https://avesis.gazi.edu.tr/ramazankozan
Office Phone
+90 312 202 5729 Extension: 5708
Address
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Mevlana Blv. No:47, Yenimahalle Ankara, Türkiye