Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Granulomatous mastitis, watch and wait is a good option

IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF PATIENTS WITH LYMPOCELE AFTER RENAL TRANSPLANTATION

REVISTA DE NEFROLOGIA DIALISIS Y TRASPLANTE, cilt.40, ss.194-199, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Massive lower gastrointestinal bleeding from a jejuna Dieulafoy lesion

Turkish Journal of Surgery, cilt.30, sa.4, ss.225-227, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An unusual localization; esophageal melanocytosis

Turkish Journal of Surgery, cilt.37, sa.1, ss.76-79, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of the bactericidal activity of some disinfectant agents against carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae isolates

International Journal of Environmental Health Engineering, cilt.9, sa.14, ss.1-6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Acute Appendicitis in Pregnancy: How to Manage?

Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, cilt.54, sa.4, ss.457-462, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Idiopathic Nonobstructive Colo-colonic Intussusception: A Rare Clinical Presentation

Turkish Journal of Colorectal Disease, cilt.29, sa.2, ss.94-97, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Controllable Risk Factor in the Development of Parastomal Hernia Preoperative Marking

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.28, sa.4, ss.172-176, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mucinous Cystadenoma of the Appendix Mimicking the Left Adnexal Mass

Austin Journal of Obstetrics and Gynecology, cilt.5, sa.3, ss.1099, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolonoskopide Çekal Polip İmajı Veren İnverte Apendiks Güdüğü

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.24-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Karaciğerde Kitle İmajı Veren Gastrointestinal Stromal Tümörün Laparoskopik Rezeksiyonu

Genel Tıp Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.154-156, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Early Outcomes in Patients Treated with Stapled Hemorrhoidopexy

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.18, ss.68-71, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Papillary carcinoma of the thyroid in a mature cystic teratoma of the ovary: a case report

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.24, sa.1, ss.91-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fundal diverticulum a rare localization

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.24, sa.1, ss.98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duodenal and jejunal Dieulafoy's lesions: optimal management

CLINICAL AND EXPERIMENTAL GASTROENTEROLOGY, cilt.10, ss.275-283, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Türkiye’de meme kanseri farkındalığı ve tarama programı

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.185-188, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gallbladder Injury During Percutaneous Nephrolithotomy

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.27, sa.2, ss.165-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İntraoperatif saptanan ekstrapulmoner intratorasik kist hidatik: olgu sunumu

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.177-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Robotic heller myotomy and Dor fundoplication for achalasia in a woman with morbid obesity

Journal of Robotic Surgery, cilt.6, sa.4, ss.371-374, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of COVID-19 Pandemia Process on İnguinal Hernia Surgery

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VII, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2021, ss.248-249 Creative Commons License

Comparison of Laparoscopic Transabdominal Preperitoneal and Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair

6th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2021, ss.312-313 Creative Commons License

Transanal treatment of strictured rectal anastomosis with a circular stapler: both simple and effective

15th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 21 - 23 Eylül 2020, cilt.22, ss.9-57

Cerrahi Uygulanmamış Primer Baş-Boyun Bölgesi Malignitelerinde Radyoterapi Sonrası Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Gelişiminin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.166-168 Creative Commons License

Primer Hiperparatiroidizimde Sono-Sintigrafik Korelasyonun Minimal İnvaziv Cerrahi Başarısına Etkisi

3. Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.158-159 Creative Commons License

Divertiküler Hastalıkta Elektif Cerrahi Deneyimlerimiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Ulusal Cerrahi Bilimler Toplantısı, Eskişehir, Türkiye, 06 Ekim 2018, ss.10-11 Creative Commons License

Nadir Bir Pankreas Patolojisi Hemangioendotelyoma

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Ostomi Yerinin Preoperatif Olarak İşaretlenmesinin Parastomal Herni Gelişimi Üzerine Etkisi

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, ss.30 Creative Commons License

Hedeflenmiş Paratiroidektomide İntraoperatif Utrasonun Etkinliği

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, ss.247 Creative Commons License

Gardner Sendromu monozigot ikizlerde eş zamanlı tanı ve tedavi

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

An unusual localization esophageal melanocytosis

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2017

Persistan Anemi Etyolojisinde Nadir Bir Patoloji Hiperplastik Gastrik Polip

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2017

Fundal Diverticulum a Rare Localization

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2017

Kolonoskopide Çekal Polip İmajı Veren İnverte Apendiks Güdüğü

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Yüksekten Düşme Nedeniyle Stoması ve Perianal Yarası Olan Bireyin Bakımı: Olgu Sunumu

14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

İnguinal Herni Onarımında Geleneksel Lichteinstein Yöntemi İle Kendiliğinden Yapışan Mesh Yönteminin Karşılaştırılması

2. Uluslararası Katılımlı Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2011

Karaciğerde Kitle Olarak İzlenen Bir GİST

2. Uluslararası Katılımlı Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2011

Apendiks Mukoseli Olgu Sunumu

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

Karın Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Chiliaditi Sendromu

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

Dev Meckel Divertikülü

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010

LAPAROSCOPIC VS OPEN APPENDECTOMY: COMPARISON IN TERMS OF CLINICAL OUTCOMES AND QUALITY OF LIFE.

Annual Meeting of the American-Society-of-Colon-and-Rectal-Surgeons, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 19 Mayıs 2010, cilt.53, ss.680 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Dehidratasyon Muayenesi

Genel Cerrahi Pratik Rehberi, Ekmel Tezel, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.48-65, 2020

Ödem Muayenesi

Genel Cerrahi Pratik Rehberi, Ekmel Tezel, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.48-65, 2020

Cerrahide Kullanılan Sıvılar ve Malzemeler

Genel Cerrahi Pratik Rehberi, Tezel Ekmel, Editör, Akademisyen Kiatbevi, Ankara, ss.171-204, 2020

Dalağın Cerrahi Hastalıkları

Genel Cerrahi, Prof. Dr. Tamer AKÇA, Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK, Prof. Dr. Ali Uğur EMRE, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.895-908, 2019