Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 2018 - 2019 Dr.Öğr.Üyesi

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Postoperative Liquid and Electrolyte Treatment

 • Lisans Liquid and Electrolyte Metabolism

 • Lisans Sıvı ve Elektrolit Metabolizması

 • Lisans Postoperatif Sıvı ve Elektrolit Tedavisi

 • Yüksek Lisans Sıvı ve Elektrolit Tedavisi

 • Lisans Akut Karın

 • Lisans Travmaya Endokrin ve Metabolik Cevap

 • Lisans Klinik Uygulama Olgu Tartışması

 • Lisans Klinik Uygulama Cerrahide Endoskopi Kullanımı

 • Lisans Cerrahi İnfeksiyonlar, Cerrahide Antibiyotik Kullanımı

 • Lisans Klinik Uygulama Direkt Grafi Yorumlanması, Özel Radyolojik İncelemeler

 • Lisans Klinik Uygulama Postoperatif Bakım-Takip, Komplikasyonlar

 • Lisans İntestinal Obstrüksiyon-İleus

 • Lisans Peptik Ülserin Cerrahi Tedavi İlkeleri

 • Lisans Basit Ameliyathane Uygulamaları

 • Lisans İlk Yardım ve Multitravmalı Hastaya Yaklaşım, Cerrahi Triaj

 • Lisans Klinik Uygulama Sıvı-Elektrolit Tedavisi

 • Lisans Peritonit ve İntraabdominal Enfeksiyonlar

 • Lisans Klinik Uygulama GIS Ameliyatlarında Uygulanan Cerrahi Yöntemler ve Stomalar

 • Lisans Klinik Uygulama Cerrahide Kullanılan Drenler, Sütür Materyalleri, Dikiş Atma-Alma

 • Lisans Basit Hastane Uygulamaları

 • Lisans Klinik Uygulama Travma Hastasının Değerlendirilmesi