Publications

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Weight Optimization of the Gearbox Using Interior Point Method

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING, vol.24, no.1, pp.113-118, 2023 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Plastik Bir Su Isıtıcının Eko-Tasarım Stratejisine Göre Yaşam Döngüsü Analizi

Selçuk-Teknik Dergisi, vol.19, no.3, pp.104-119, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Doku Mühendisliğinde Yapay Kemik İskelesi Tasarımı

Journal of Selcuk-Technic, vol.18, no.3, pp.209-228, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Eklemeli İmalat İçin Topoloji Optimizasyonu: El Freni Mekanizması Uygulaması

Journal of Selcuk-Technic, vol.18, no.1, pp.1-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM TEKNİKLERİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANILDIĞINDA SEKTÖRE GETİRİLERİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, vol.2, no.2, pp.46-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Future of Rapid Prototyping

Innovative Approaches in Additive Manufacturing Congress (IA4AM), Ankara, Turkey, 16 July 2021, pp.129-136

3D Printing for Tissue Engineering Applications

6 th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY – 3D-PTC2022, Bucuresti, Romania, 22 - 23 November 2022

Eklemeli İmalat için Topoloji Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma

BILTEK Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019

Effect of Infill Density and Infill Pattern on Mechanical Properties in Fused Deposition Modeling (FDM)

Innovative Approaches in Additive Manufacturing Congress (IA4AM), Ankara, Turkey, 16 July 2021, pp.65-74

BİYOMİMETİK YAKLAŞIMLA ALT EKSTREMİTE PROTEZ TASARIMI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE İMALATI

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve FenBilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.633-639

A study on the applications of additive manufacturing technologies in the furniture industry

6 th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY – 3D-PTC2022, Bucuresti, Romania, 22 - 23 November 2022

Mühimmat Sistemlerinde Kullanılan Askı KancalarındaGeometri Tabanlı Topoloji Optimizasyonu

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 November 2018, pp.307-312

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma

ISIDE 3. International Symposium on Industrial Design and Engineering, 10 - 12 November 2018

Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method

ICONTRENDS 1. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology, BARSELONA, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.33-40

Turbojet Motor Tutma Braketinin Topoloji Optimizasyon Destekli Yapısal Tasarımı

BILTEK Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019

3D Printing Technology and Industrial Perspective

Innovative Approaches in Additive Manufacturing Congress (IA4AM), Ankara, Turkey, 16 July 2021, pp.119-129

OTOMOBİL SALINCAK KOLUNUN TRIZ YAKLAŞIMI İLE OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.2, pp.141-148

Topology Optimization for Furniture Connection Part and Production with 3D Printer Technology

FURDE 29. International Conference Research for Furniture Industry, 19 - 20 September 2019

Hızlı Prototipleme Yaklaşımı ile Ortez üretimi: Kaynak Araştırması

3B BASKI TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (3B-BTS2017), İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2017, pp.249-259

Books & Book Chapters