Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Tıbbi Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  DİHİDROARTEMİSİNİN’İN İNSAN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HÜCRE SERİLERİNDE APOPTOZA ETKİLERİNİN İMMÜNOMOLEKÜLER DEĞERLENDİRİLMESİ

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Tip II diabetli hastalarda serum paraoksonaz düzeyleri ve (PON1) 192 polimorfizmi Sustainable Development

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Yl) (Tezli)