Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Caldwell-Luc Operation in the Endoscopic Era: Experience From Past 7 Years.

Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, cilt.78, ss.1478-1483, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Canal wall down versus canal wall up surgeries in the treatment of middle ear cholesteatoma

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.1426-1432, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of thiocolchicoside, a commonly used myorelaxant, on the acoustic reflex

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.131, sa.6, ss.497-500, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Management of the Paranasal Sinus Osteomas

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.28, sa.3, ss.741-745, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Life Priorities in Head and Neck Cancer Patients Between Ages of 45 to 65

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.27, sa.4, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characteristics and management of intractable neck involvement in tularemia: report of 19 patients

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.269, sa.4, ss.1285-1290, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sistrunk Prosedürü Sonrası Tiroglossal Kanal Kisti Nüksleri İçin Olası Risk Faktörleri

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, cilt.28, sa.3, ss.275-281, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İdiyopatik Spontan Beyin Omurilik Sıvısı Rinore: Endoskopik Onarım Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.57-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Branchial Cleft Anomalies; Retrospective Analysis of 84 Cases

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.31, ss.178-183, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

TiroidKanserlerindeBoyunDiseksiyonu

Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics, cilt.10, sa.1, ss.16-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment approaches to temporal bone osteomas

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.26, sa.6, ss.342-347, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Diagnostic utility of Stenger test: reappraisal of its value

The International Tinnitus Journal, cilt.19, sa.1, ss.57-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pharyngocutaneous fistula rates after total laryngectomy in the organ preservation era

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.23, sa.1, ss.10-14, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Jugular foramen schwannoma—Case report

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, cilt.6, sa.4, ss.322-324, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tracheal Lymphoma Presenting with Acute andProgressive Dyspnea

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.22, sa.4, ss.127-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dev Dentigeröz Kist; Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 24 Aralık 2020

İzole Frontal Sinüs Lezyonlarına Yaklaşım

4.İlkbahar Toplantısı, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019

Pediatrik Septoplastilerin SNOT-22’xxye Göre Değerlendirilmesi

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

İnfratemporal Fossa Lezyonları ve Yaklaşımımız

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

Parotis Bezinin Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü-Olgu Sunumu.

40.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Paranazal sinüs osteomlarına yaklaşım

4.İlkbahar Toplantısı, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2019 - 21 Nisan 2018