Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Fen eğitiminde yapılandırıcı yaklaşıma dayalı araştırma soruşturma tabanlı öğretimin öğretmen adaylarının problem çözme becerileri, öz yeterlik düzeyleri ve başarılarına etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  İlköğretim öğrencilerinin (6., 7. ve 8. sınıflar), fotosentez konusundaki yanlış kavramlarının tespiti üzerine bir araştırma

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli)