Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Science Teaching Enriched With Technological Applications on the Science Achievements of 7th Grade Students

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.9, ss.53-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Teknolojik Uygulamalara Dayalı Fen Bilimleri Öğretiminin Ortaokul Öğrencileri Üzerine Etkisinin araştırılması

The Journal of Academic Social Science, cilt.6, sa.69, ss.478-489, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim şenliklerinin ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerine etkisi

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.64, sa.64, ss.193-213, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerine Etkisi

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.1473-1495, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel DüşünmeEğilimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.611-648, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Temellli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Başarı ve Motivasyonları Üzerine Etkisi

the Journal of Academic Social Science Studies, sa.56, ss.37-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.6, sa.1, ss.34-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Üç Boyutlu Görsel Materyal Kullanımının Başarıya ve Tutuma Etkisinin Araştırılması

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.85-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Şenliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.23-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Degisi, cilt.14, sa.1, ss.23-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi Ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.13, ss.80-88, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik İlgilerinin Belirlenmesi

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 28 - 30 Eylül 2018

Astronomi Konularinda Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrencilerin Başarisina Etkisi

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 28 - 30 Eylül 2018

Teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi

27th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Bilişim teknolojileri ve uygulamaları ile işlenen fen derslerin öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumları üzerine etkisi

27th International Conference on Educational Sciencesi (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Bilim şenliklerinin ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi

27th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Bilim şenliklerinin ortaokul 6 sınıf ögrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerine etkisi

VI. International Congress of Research in Education, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri