Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FIRST-YEAR UNDERGRADUATE CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT INQUIRY-BASED LABORATORY

International Teacher Education Conference, 2022, Cyprus (Kktc), 1 - 02 September 2022

Madde ve Doğası Konusunda Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Temsillerin Incelenmesi

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.333

Ortaöğretim öğrencilerinin çevre okur yazarlıklarının belirlenmesi

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir-Ayvalık, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.125

Examining the views of the pre service teachers about nuclear power plants

The European Conference on Educational Research Association, Cadiz, Spain, 17 - 28 September 2012

Examining the views of pre service teachers about nuclear power plants

European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain, 16 - 17 September 2012

The content analysis of graduate theses written between 2000 and 2010 in the field of chemistry education

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.729-733 identifier

Elements of memory

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.422-425 identifier

Image yourself as a chemistry teacher

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.417-421 identifier

The Examination of Textbooks in Terms of Scientific Content and Introducing Student and Teacher Views on the Textbooks

The European Conference on Educational Research Association, Berlin, Germany, 12 - 13 September 2011

Determining the cognitive levels of questions that pre-service chemistry teachers plan to use

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.672-675 identifier identifier

Lise Kimya Ders Kitaplari Hakkinda Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Kimya Öğretmen Adaylarinin Sorularin Bilişsel Düzeyini Belirleyebilme Becerileri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

The Cognitive Level of the Questions in the Secondary Chemistry Textbooks and the Opinions of Students and Teachers about Questions

International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), BLED, Slovenia, 13 - 18 June 2010, pp.98

Achievement Calibration of Pre-Service Elementary Teachers in a Chemistry Course

ECER 2019: The European Conference on Educational Research, Emerging Researchers’ Conference, 02 September 2019 - 03 September 1919

Books & Book Chapters

Gazlar

in: Genel Kimya, Atasoy, Basri, Editor, Palme yayınevi, pp.218-236, 2018

Gazlar

in: Genel Kimya, ATASOY Basri, Editor, Palme Yayınevi, pp.218-237, 2018

Sulu Ortamda Gerçekleşen Tepkimeler

in: Genel Kimya, ATASOY Basri, Editor, Palme Yayınevi, pp.328-355, 2018

Öğrenme Döngüsüne Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, EKİCİ Gülay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.377-416, 2015