Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of the Changes in the Pre-service Chemistry Teachers? Perspectives on Assessment

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1698-1728, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye Bakış Açılarındaki Değişimin İncelenmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1698-1728, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nükleer santrale yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.33-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Öğretmen Adaylarının Asitlik Kavramı İle İlgili Anlamalarının Çizimlerle Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.103-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers' Teaching Experiences

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.46, sa.1, ss.202-230, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Belirlenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.2, ss.35-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pedagojik Formasyon Programının Biyoloji Fizik ve Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına Etkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.23-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi 2000 2013

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.141-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve öğrencilerin ortaöğretim kimya ders kitaplarından nasıl faydalandıkları ve ders kitaplarının içeriği hakkında öğrenci görüşleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.1035-1048, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarındaki ve Sınavlarındaki Soruların Bilişsel Düzeyi ve Öğrencilerin Bilişsel Düzeyiyle İlişkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.15, sa.1, ss.137-154, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Madde ve Doğası Konusunda Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Temsillerin Incelenmesi

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2020, ss.333

Ortaöğretim öğrencilerinin çevre okur yazarlıklarının belirlenmesi

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir-Ayvalık, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, ss.125

Examining the views of the pre service teachers about nuclear power plants

The European Conference on Educational Research Association, Cadiz, İspanya, 17 - 28 Eylül 2012

Examining the views of pre service teachers about nuclear power plants

European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, İspanya, 16 - 17 Eylül 2012

Image yourself as a chemistry teacher

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.417-421 identifier

The content analysis of graduate theses written between 2000 and 2010 in the field of chemistry education

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.729-733 identifier

Elements of memory

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.422-425 identifier

The Examination of Textbooks in Terms of Scientific Content and Introducing Student and Teacher Views on the Textbooks

The European Conference on Educational Research Association, Berlin, Almanya, 12 - 13 Eylül 2011

Determining the cognitive levels of questions that pre-service chemistry teachers plan to use

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.672-675 identifier identifier

Kimya Öğretmen Adaylarinin Sorularin Bilişsel Düzeyini Belirleyebilme Becerileri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Lise Kimya Ders Kitaplari Hakkinda Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Kimya Öğretmen Adaylarının Soruların Bilişsel Düzeyini Belirleyebilme Becerileri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.230

Lise Kimya Ders Kitapları Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.82

The Cognitive Level of the Questions in the Secondary Chemistry Textbooks and the Opinions of Students and Teachers about Questions

International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), BLED, Slovenya, 13 - 18 Haziran 2010, ss.98

Achievement Calibration of Pre-Service Elementary Teachers in a Chemistry Course

ECER 2019: The European Conference on Educational Research, Emerging Researchers’ Conference, 02 Eylül 2019 - 03 Eylül 1919

Kitap & Kitap Bölümleri

Gazlar

Genel Kimya, ATASOY Basri, Editör, Palme Yayınevi, ss.218-237, 2018

Sulu Ortamda Gerçekleşen Tepkimeler

Genel Kimya, ATASOY Basri, Editör, Palme Yayınevi, ss.328-355, 2018

Öğrenme Döngüsüne Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, EKİCİ Gülay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.377-416, 2015

Öğrenme Döngüsüne Dayalı Öğrenme Öğretme Yaklaşımı

Etkinlik Örnekleriyle güncel öğrenme Öğretme yaklaşımları II, Gülay EKİCİ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.378-415, 2015