Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Relationship between the Influence Tactics Primary School Principals Use and Teachers' Organizational Commitment

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.45, no.201, pp.293-311, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Trust in School Principal and Self-efficacy as Predictors of Teacher Professionalism

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.181, pp.255-270, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Future Scenarios for the Improvement of Turkish Primary Education

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.180, pp.265-287, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Examining the Views of First Year University Students in Faculty of Science and Literature about Field Education and Teaching Profession

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.217-229, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İlkokul ve ortaokula devam eden göçmen çocukların eğitim sorunlarına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.9, no.4, pp.1799-1831, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.989-1027, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis of School Principals' Course Supervision Activities in Regard of Instructional Leadership

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.3, pp.1232-1265, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Ortaokul öğretmenlerinin öğrenen örgüt algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ankara ili örneği)

Başkent University Journal of Education, vol.6, no.2, pp.250-264, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okul müdürlerinin ders denetim faaliyetlerinin öğretimsel liderlik bağlamında incelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.3, pp.1232-1265, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Liderliğine İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.7, pp.29-46, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Okul Yöneticiliği Görevinden Öğretmenliğe Dönüş: Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.10, no.3, pp.53-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE RELATIONSHIP BETWEEN BUREAUCRATIC SCHOOL STRUCTURES AND TEACHER SELF-EFFICACY

MCGILL JOURNAL OF EDUCATION, vol.51, no.1, pp.615-634, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Culture and School Capacity for Change

Journal of Educational Sciences Research, vol.6, no.2, pp.39-59, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Liselerde akademik başarısızlık: Nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.95-111, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Liderlik stilleri karar verme stratejileri ve kişiliğin okullardaki karar sürecine etkilerinin çok düzeyli analizi

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.1756-1791, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede mentörlük sürecinin incelenmesi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.1337-1356, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Relationship between Teachers Perceptions of Primary School Principals Power Styles and Teacher Professionalism

Alberta Journal of Educational Research, vol.60, no.2, pp.322-338, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değişime Direnme Davranışları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.4, pp.1-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okul Müdürlerinin Resmî Görev Tanımlarının Dışında Olduğunu Düşündükleri İşlere İlişkin Görüşleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.147-164, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul müdürlerinin resmî görev tanımlarının dışında olduğunu düşündükleri işlere ilişkin görüşleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.147-164, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim okulu öğretmenlerinin değişime direnme davranışları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.4, pp.1-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.17, no.4, pp.581-603, 2011 (Other Refereed National Journals)

Okul yönetiminde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.17, no.4, pp.581-603, 2011 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim okulu müdürlerinin güç stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.273-296, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ara tatile ilişkin öğretmenlerin metaforik algıları

EYFOR 11 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, İstanbul, Turkey, 17 - 21 November 2020

Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları üzerine bir olgubilim çalışması

III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 2019

Örgütsel vatandaşlık konusunda yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi çalışması

XIV. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Eğitim Fakültesi Öğrencisi Olmak: Öğrencilerin Deneyimlerine Dayalı Fenomenolojik Bir Araştırma

EYFOR 9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Antalya, 01-04 Kasım 2018., Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Öğretmenlerin Öz Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

EYFOR 9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Antalya, 01-04 Kasım 2018., Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

XII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 10-12 Mayıs 2018., Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018

Okul Müdürlerinin Ders Denetim Faaliyetlerinin Öğretimsel Liderlik Bağlamında İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 11-14 Nisan 2018., Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

İlköğretim Kurumu Yöneticilerinin Kullandıkları Etkileme Taktikleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 11-14 Nisan 2018., Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Türkiye’deki Yenilik Yönetimi Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

International Scientific and Practical Conference “Practice in the Contemporary Society: Problems, Experience And Prospects”, Abai Kazakh National Pedagogical University, Republic of Kazakhstan, Almaty, 29-30 March 2018., Kazakhstan, 29 - 30 March 2018

Türkiye’de Örgütsel Bağlılık Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

EYFOR 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, TOBB Üniversitesi, Ankara, 19-21 Ekim 2017, 19 - 21 October 2017, pp.445-446

Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Stillerine İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

XII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 11-13 Mayıs 2017., 11 - 13 May 2017

Öğretmen Liderliğine İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Antalya, 20-23 Nisan 2017., Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Okul Yöneticiliği Görevinden Öğretmenliğe Dönüş: Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Antalya, 20-23 Nisan 2017., 20 - 23 April 2017

Öğretmenlerin Örgüt Kültürü ile Değişim Kapasitesi Algıları Arasındaki İlişki

XI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 12-14 Mayıs 2016., Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.463-468

Öğretmenlerin Örgütsel İntikam Alma Davranışlarının İncelenmesi

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya, 21-24 Nisan 2016., Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.305-306

Okul Müdürlerinin Öğretmen Liderliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 07-09 Mayıs 2015., Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.298-300

Liselerde Seçmeli Derslerin İçerik ve Etkililiğine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Niğde Üniversitesi, Niğde, 16-19 Nisan 2015., Niğde, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.144-145

İlköğretim Okullarında Okul İklimi Zorbalık ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 13 September 2012 - 15 September 2013

Okullarda karara katılım sürecinin analizi

Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 13 September 2012 - 15 September 2013

Seçim Teorisi Temelli Güvenli Okul İklimi Programının Okullarda Şiddeti Önleme Açısından Etkililiğinin Değerlendirilmesi

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Antalya, 01-02 Mayıs 2010., Antalya, Turkey, 1 - 02 May 2010

Books & Book Chapters

Family engagement and educational leadership

in: Oxford Research Encyclopedia of Education, Papa Rosemary, Editor, USA: Oxford University Press., pp.1-35, 2020

Karizmatik liderlik

in: Liderlik: Kuram-araştırma-uygulama, Yılmaz Kürşad, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.371-384, 2020

Geçerlik ve Güvenirlik

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, KADİR BEYCİOĞLU, NİYAZİ ÖZER, YAŞAR KONDAKÇI, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.169-198, 2018

Örgütsel İkiyüzlülük

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, ÖZDEMİR SERVET, CEMALOĞLU NECATİ, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.595-617, 2017

Dünyada ve Türkiye’de Liderlik Örnekleri

in: Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori Araştırma ve Uygulama, GÜÇLÜ NEZAHAT, KOŞAR SERKAN, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.427-456, 2016

Denetim, Mesleki Gelişim ve Bir Fark Yaratan Öğretmen Değerlendirmesi

in: Öğretim Denetimi Uygulama Araçları ve Kavramlar, , Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.1-41, 2016

Bakanlık Merkez Örgütü: Uzmanlar, Daire Başkanlıkları ve Üst Düzey Yöneticiler

in: Türkiye de Eğitim Yöneticileri ve Maarif Müfettişleri Seçme Atama ve Yetiştirme, AYPAY AHMET, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.329-346, 2016

Bakanlık merkez örgütü: Uzmanlar, daire başkanları ve üst düzey yöneticiler

in: Türkiye de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği Seçme Atama ve Yetiştirme, Prof. Dr. Ahmet AYPAY, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.329-346, 2016

Örgüt Kültürü Sınıflamaları

in: Okul Kültürü, GÜÇLÜ NEZAHAT, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.43-69, 2014

Okul Yönetiminde Dinamikler: Güç, Politika ve Etkileme

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, ÖZDEMİR SERVET, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.93-121, 2014

Eğitim Politikaları

in: Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, ÖZDEMİR SERVET, SEZGİN FERUDUN, KOŞAR SERKAN, Editor, Ankara: Pegem Akademi., Ankara, pp.263-287, 2013