Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigating "Problem-Solving With Datasets" as an Implementation of Computational Thinking: A Literature Review

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, vol.58, no.2, pp.502-534, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Board's IQ: What makes a board smart?

COMPUTERS & EDUCATION, vol.53, pp.368-374, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Integrating information and communication technologies in the Turkish primary school system

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.38, no.5, pp.907-916, 2007 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.341-371, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Soloborative Learning: Solo Thinking, Collaborative Tinkering

lnternational Electronic Journal of Elementary Education, vol.11, no.3, pp.217-219, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

The Effect of a Flipped Classroom Model on Academic Achievement, Self-Directed Learning Readiness, Motivation And Retention

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.6, no.1, pp.76-91, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Anlamsal Web temelli öğrenmeye ilişkin görüşleri: Önce öğretmen anlatsın sonra Web’den öğrenelim

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.183-195, 2017 (Other Refereed National Journals)

Furnushing New Generations with Productive ICT Skills to Make Them the Maker of Their Own Future

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.11, pp.137-157, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Anlamsal Web Temelli Öğretimde Yönlendirmenin Kazanıma ve Kalıcılığa Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Analysis of Gifted Students’ Interest Areas Using Data MiningTechniques

Journal of Gifted Education Research, vol.1, no.3, pp.213-226, 2013 (Other Refereed National Journals)

Web Tabanli Asenkron Öğrenme Ortaminda Bireysel Ve İşbirlikli Problem Temelli Öğrenmenin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkileri.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.79-94, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.38

Geleceği Modelleme: Eğitimde Üç Boyutlu Yazıcılar

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium - ICITS2015, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015

Foreign language vocabulary learning with mobile technologies

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.781-785 Sustainable Development identifier

A Study on an Educational Website's Usability

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.683-688 identifier

A Study on an Educational Website’xxs Usability

2nd WorldConference on Educational Technology Researches Near East University, Nicosia, Cyprus (Kktc), 01 January 2012

New trends in educational technology M Learning and U Learning

10th International Educational Technology Conference (IETC2010), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.996-998

Bilgisayar I dersinin SCORM standartlarına uygun öğrenme nesnelerinin kullanıldığı öğrenme yönetim sistemi ile desteklenmesi

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

A Discussion on Integration of Educational Technology into Turkish Educational System: Is It a Tool or Aim?

Society for Information Technology Teacher Education International Conference 2000, San Diego, California, United States Of America, 01 January 2000, pp.919-923

Books & Book Chapters

Okul dışı öğrenme ortamlarında bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik yapıcı öğrenme yaklaşımı: Doğaçyapma

in: OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, Fitnat köseoğlu, Uygar kanlı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.213-242, 2019

Teknolojik Ürünler ve Teknolojik Ürünlerin Sınıfta Kullanımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Teknolojinin Rolü, Bayhan Pınar, Editor, Hedef Cs, Ankara, pp.51-67, 2017

How Teachers and Students Depict Interactive Whiteboards and Tablet PCs in a 9th Grade Classroom?

in: ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools, Jinbao Zhang, Junfeng Yang, Maiga Chang, Tingwen Chang, Editor, Springer, pp.19-37, 2016

Chapter 5:Tinkering time: Adventures in 3D designs

in: Primary Computing in Action, Yasemin Allsop, Ben Sedman, Editor, John Catt Educational Ltd., pp.57-70, 2015

Chapter 5:Tinkering time: Adventures in 3D designs

in: Primary Computing in Action, Yasemin Allsop,Ben Sedman, Editor, John Catt Educational Ltd., pp.57-70, 2015

Çocuklar için web tasarımı

ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2013

Çocuklar için kodlama

ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2012