Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of different restoration techniques on fracture resistance of teeth with palatinal cusp fracture

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.30, no.15, pp.1602-1609, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of antibacterial monomer-containing adhesive on enamel demineralization around orthodontic brackets: An in-vivo study

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.139, no.5, pp.650-656, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Demineralization properties of newly erupted and mature premolars around orthodontic brackets: An in-vivo study

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.137, no.5, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

DENTAL MANAGEMENT AND OROFACIAL MANIFESTATIONS OF A PATIENT WITH ROBINOW SYNDROME

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.51, no.2, pp.43-48, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Importance of Enhanced Visual Acuity in Evaluation of Polishing Composite Resins

International Journal of Health Sciences, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diş Çürüğünün Tanımı Etiyolojisi veİlerlemesi

türkiye klinikleri, vol.2, no.1, pp.1-4, 2016 (Other Refereed National Journals)

Comparison of time dependent changes in the surface hardness of different composite resins

european journal of dentistry, vol.7, no.5, pp.20-25, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bitirme ve Parlatma İşlemlerinin Farklı Kompozit Rezinlerin Yüzey Özellikleri Üzerine Etkileri

Gazi Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.173-177, 2012 (Other Refereed National Journals)

Nd YAG lazer uygulamasının zirkonyum oksit postlerin kök kanal dentinine bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Dicle Üniveristesi Dişhekimliği Dergisi, vol.9, no.2, pp.24-29, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kök çürükleri ve tedavileri

Atatürk Üniviversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.17, pp.32-38, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kompozit Rezin Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişikliğinin Değerlendirilmesi’xx

Restoratif Diş Hekimliği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya-Türkiye, 6-8 Aralık 2019, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Comparison of Medicaments Used in Regenerative Endodontics onDentin Microhardness and Adhesion of MTA

The 20th Scientic Congress of Asian Pacic Endodontic Confederation The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

EDTA ve Borik Asitin Kök Kanal Dentin Sertliği Üzerine Etkileri

TDB 24. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.24, pp.270

Effects of Surface Treatment of Zirconium Oxide Ceramic on Shear Bond Strenght to Resin Composite an in vitro Study

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 October 2015

Effect of Storage temperature and pH on Dentin Protease Activity

47th Meeting of The Continental European Division of The International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 October 2015

Effect of Polishing Procedure on Surface Roughness of Different Light Curing Composite Resin Restorative Materials

47th Meeting of The Continental European Division of The International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 October 2015

Surface Hardness Evaluation of Different Light Curing Composite Resin Restorative Materials

47th Meeting of The Continental European Division of The International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 October 2015

The effect of the curing distance on degree of conversion of bulk fill composite resins

47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental research (CED-IADR), Antalya, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.95

Farklı polisaj yöntemleri uygulanan kompozit rezinlerin bleaching sonrası yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Hipoplastik Mine Lezyonlu Anterior Dişlerin Direkt Yöntemle Restorasyonu Olgu Sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 - 28 October 2014

Farklı polisaj yöntemleri uygulanan kompozit rezinlerin bleaching sonrası yüzey sertliğinin incelenmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Çürük Lezyonu İçeren Anterior Dişlerin Direkt Yöntemle Restorasyonu Olgu Sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 - 28 October 2014

Konjenital Mine Hipoplazilerinde Direkt Kompozit Uygulamaları Olgu Raporu

18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 October 2013

Tam Protez Altında Kök Tutuculuğu

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 27 - 30 September 2012

Işık Uygulama Süre ve Mesafesinin Bulk fill Kompozit Rezinlerin Polimerizasyonu Üzerine Etkisi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 27 - 30 September 2012

Eroziv Defektlerin Tedavisinde Seramik Restorasyon Uygulamaları

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 27 - 30 September 2012

Işık uygulama süre ve mesafesinin bulk fıll kompozit rezinlerin polimerizasyonu üzerine etkisi Girne 2012

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 September 2012

Üç farklı restoratif materyalin sertlik ve yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

Farklı Kaide Materyallerinin Sınıf II Kompozit Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Etkisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Trabzon, Turkey, 25 - 27 October 2010

Push out Bond Strength of Fiber Posts Luted Using Different Adhesive Resin Cements

10. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010

Farklı bitirme ve parlatma sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 13. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2010

Farklı estetik restoratif materyallerin yüzey sertliklerinin zamana bağlı değişimi

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2009

Direkt rezin venerlerle diastema kapatılması

TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve 2nd PAN European Congress, İstanbul, Turkey, 30 June - 05 July 2008

Farklı Işık Kaynaklarının Işık Kaynağı Ucu ile Örnek Arası Mesafenin ve Sürenin Mikrosertlik Üzerine Etkileri

Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı, Turkey, 26 - 29 October 2007

Farklı ışık kaynaklarının ışık kaynağı ucu ile örnek arası mesafenin ve sürenin mikrosertlik üzerine etkileri

Restoratif Dişhekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantıs, Safranbolu, Turkey, 26 - 29 October 2007

Nd YAG lazer ve silan uygulamasının zirkonyum dioksit postların bağlanma dayanımına etkileri

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 April 2007

ND YAG Lazer ve Silan Uygulamasının Zirkonyum Diyoksit Postların Bağlanma Dayanımlarına Etkileri

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 April 2007

Sınıf V Kavitelerde Oklüzal Yüklemenin Mikrosızıntı Üzerine Etkisi

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 December 2006

Sınıf V kavitelerde okluzal yüklemenin sızıntı üzerine etkisi

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2006