Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Yavuz Armour Ship and Effect of its Repair on Turkish-Greek Relations

BELLETEN, vol.83, no.297, pp.689-743, 2019 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Papa II. John Paul'un Türkiye Ziyareti (28-30 Kasım 1979)

Belgi Dergisi, no.22, pp.589-622, 2021 (Other Refereed National Journals)

II. Dünya Savaşı Öncesinde Roosevelt’in Hitler’e Gönderdiği Mesaj, Hitler’in Cevabı ve Kamuoyundaki Tepkiler

Tarihin Peşinde - Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.23, pp.361-392, 2020 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Boğazı’nda Yaşanan En Büyük Çevre Felaketi: İndependenta - Evriali Çarpışması ve Etkileri (15 Kazım 1979)

Turkish Studies - Historical Analysis, vol.15, no.2, pp.365-389, 2020 (Other Refereed National Journals)

Adolf Hitler’in 50. Doğum Günü Kutlamaları (20 Nisan 1939)

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.39, no.67, pp.645-676, 2020 (Other Refereed National Journals)

Unidentified Submarine Attacks in the Mediterranean and the Nyon Conference (1937)

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.12, no.24, pp.163-190, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Akdeniz’de Meçhul Denizaltı Saldırıları ve Nyon Konferansı (1937)

Gazi Akademik Bakış, vol.12, no.24, pp.163-190, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye - İtalya - Yunanistan Üçgeninde Rodos ve On İki Ada (1911-1930)

Atatürk Yolu, no.64, pp.69-102, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Questionnaire Prepared by Ikdam Journal on draft Labor Law (1927)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.12, no.23, pp.249-278, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İş Kanunu Layihası (1927) Hakkında İkdam Gazetesi Tarafından Düzenlenen Bir Anket

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.249-278, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mesnevi ve Mesnevi’nin Sosyal Bilgiler Programında Yer Verilen Değerler Çerçevesinde İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.169-203, 2010 (Other Refereed National Journals)

MESNEVİ VE MESNEVİNİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER VERİLEN DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, vol.30, pp.169-203, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tarih Dersi ve Çoklu Zeka Uygulaması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.1491-1504, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bulgaristan Türk Halk Kültürü Üzerine Türkiye ve Yurtdışında Yapılan Araştırmalar

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.279-294, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Barış Gönüllüleri ve Gazi Eğitim Enstitüsü

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018

İkinci Dünya Savaşına Giden Süreçte Türk Basınında Dikkat Çeken Olaylarıyla Ege Adaları

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017

Tarih Öğretiminde Kadın Haklarına Yönelik Bir Etkinlik

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

The Place of the Welfare State Conception in History Books

The 4th International Conference on Advanced and Systematic Research ECNSI-2010, Zagreb, Croatia, 11 - 13 November 2010

Books & Book Chapters

Adnan Menderes’in Time Dergisi’ne Kapak Olması ve Bu Çerçevede O Dönem Türkiye’sine Bir Bakış

in: ”Tarih Yolunda Bir Ömür” Prof. Dr. Hale Şıvgın’a Armağan, Nejla Günay - Necdet Hayta - Mustafa Can, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.165-212, 2020

İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Rodos ve Oniki Ada

in: Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Prof. Dr. Necdet Hayta, Doç. Dr. Bahattin Demirtaş, Dr. Mustafa Can, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.523-564, 2019

Tarih Öğretimi ve Çoklu Zeka Kuramı

in: Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.54-62, 2011