Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Acidities of Ti-pillared bentonites

International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology, 22 - 23 Kasım 2018

Activity test of Ti-pillared bentonites for the catalytic wet peroxide oxidation

International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology, 22 - 23 Kasım 2018

Micro- Mesopore Analysis of Ti-pillared Bentonites

4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Kiev, Ukrayna, 19 - 23 Eylül 2018, ss.66

Effects of catalytic properties of copper, iron, and/or manganese impregnated Ti-pillared bentonites on the activities for ethanol oxidation.

4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Kiev, Ukrayna, 19 - 23 Eylül 2018, ss.65

Synthesis and Structural Properties of Cerium, Iron, Copper and/or Manganese Impregnated Ti-pillared Bentonites.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1342

Catalytic properties of Ti-pillared bentonites and activity test for ethanol dehydration.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.466

Textural properties of cerium, iron, copper and/or manganese incorporated Ti-pillared bentonites.

The International Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.488

Catalytic properties of Ti-pillared bentonites and activity test for ethanol oxidation reaction.

The International Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.481

Effects of cerium iron copper manganese incorporation on the structural and catalytic properties of Ti pillared bentonites

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 17), Konya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017, ss.86

Synthesis of cerium, iron, copper incorporated Ti-pillared bentonites and activity in phenol oxidation

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1359

Catalytic properties and activity of copper and silver containing Al pillared bentonite for CO oxidation

The International Conference on Organic Chemistry, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 11 Ağustos 2016

Effectivenes of Cu and Ag containing Al pillared layered bentonite in CO removal through oxidation

1st International Conference on Environmental Science and Technology, ICOEST, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 9 - 12 Eylül 2015

Synthesis of Al Pillared Clay Supported HPA Super Acid Catalyst and Characterization

International Porous Powder Materials 2015, İzmir, Türkiye, 20 - 25 Eylül 2015, ss.145

Effectiveness of Cu Ag containing Al pillared layered bentonite in CO removal through oxidation

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.27

Sütunlu Kil Destekli HPA Süper Asit Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu

16. Ulusal kil sempozyumu bildiriler kitabı, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2015, ss.127

Cu Ag modifiyeli Ti Sütunlu Kil Örneklerinin Gözenek Yapısının İncelenmesi

10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012, ss.68

Performance copper silver or chromium incorporated aluminum pillared clays in CO oxidation

World Congress on Water, Climate and Energy, Dublin, İrlanda, 13 - 18 Mayıs 2012, ss.726-727

Influence of the nature of titanium source on the pore structure of Ti pillared layered clays

European Clay Conference Euroclay 2011, Antalya, Türkiye, 26 Haziran - 01 Temmuz 2011, ss.353

Characterization of pore structures of Al Cr pillared clays using DFT and DR analysis

European Clay Conference Euroclay 2011, Antalya, Türkiye, 26 Haziran - 01 Temmuz 2011, ss.354

Test of copper or silver impregnated aluminium pillared clay in CO oxidation

6th World Congress on Oxidation Catalysis, Lille, FRANCE, Lille, Fransa, 5 - 10 Temmuz 2009, ss.240-241

Characterization of V Cr and Cu Incorporated Al PILCs and Test in CO Oxidation

Third Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering ASCEE-3, Kahire, Mısır, 14 - 16 Nisan 2009, ss.117-121

Pore structure characterization of Al PILCs as catalyst and catalyst support

Fourth Mediterranean Clay Meeting, Ankara, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2006, ss.14

Cu Al Karışık Sütunlu killerin FTIR Yardımı ile karakterizasyonu

12.Ulusal Kil Sempozyumu, Van, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2005, ss.193-203

Surface properties of the Ag Al and Cu Al pillared layered clay catalyst

EMCC-Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001, ss.138-139