Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokula Hazırlık Süreci: Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Deneyimleri

10.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Budva, Montenegro, 26 - 30 May 2024

Annelerin Çocuklarının Akran İlişkilerine Bakış Açısı

9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Czech Republic, 11 - 14 September 2023

Büyük Ebeveynin Kuşaktan Kuşağa Etkisi

8.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Cyprus (Kktc), 17 - 20 May 2022

Annelerin Çocuklarına Verilen Robotik Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri

8.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Cyprus (Kktc), 17 - 20 May 2022

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Resimlerinde Müze

9.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 22 - 23 February 2021, vol.1, pp.474-482

Türkiye’de Okul Öncesinde Aile Katılımı ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2021

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Pandemi Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 October 2021

Aile Katılımının Çok Boyutlu Yararları Ve Pandemi Sürecinde Önemi

9.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 22 - 23 February 2021, vol.1, pp.74-78

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Resimli Çocuk Kitaplarına Yer Verme Durumlarının İncelenmesi

SADAB VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 24 - 25 October 2020, pp.177-188

Resimli Çocuk Kitaplarında Akran İlişkilerinin İncelenmesi

SADAB VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 24 - 25 October 2020

EBEVEYNLERİN AİLE İKLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 6 - 08 December 2019, pp.838-851

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi-IECEC-UOEK 2019

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi-IECEC-UOEK 2019, 2 - 05 October 2019, pp.629-644

ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.77-87 Sustainable Development

ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.710-721

Teknoloji Çağında Oyun ve Önemi

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.616-625

Çocuk Evlerinde Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklar ve Gelişimlerinin Desteklenmesi

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.817-829

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özgecilikleri ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki

V. International Eurasion Educational Research Congress, Alanya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.165-174

Ben Öğretmen Olsaydım: Okul Öncesi Çocuklarının Öğretmenlerine Yönelik Görüşleri

V. International Eurasion Educational Research Congress, Alanya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.151-164

Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak

6th International Conference on Science Culture and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.29

Bir Zamanlar Bende Çocuktum: Oyun ve Oyuncaklarım

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1172-1173

Öğretmen Adaylarında Bir 21. Yüzyıl Becerisi: Farklılıklara Saygı

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Okul Öncesi Dönemdeki Roman Çocukların Anne ve Babalarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Çocukların Coğrafi Farkındalıkları: Montessori Eğitiminin Yansımaları

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Nesilden Nesile Baba Katılımı

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Öğretmen-Aile İletişiminde Whats App Gruplarının Kullanılabilirliğine Yönelik Bir İnceleme

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Baba Çocuk İlişkisinin Babaların Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Cezaevinde Çocuk Olmak

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017), Düzce, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.53-54 Sustainable Development

Cezaevinde Annesiyle Birlikte Kalan Çocukların Oyun Hakları

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017), Düzce, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.52-53 Sustainable Development

Male and female preschool teachers’ emotional reactions

69th OMEP World Assembly and International Conference “Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017

The Views of Teachers over the Father Involvement to Preschool Education Programs

2nd International Conference, Mediterranean Cultures and Societies Knowledge, Health and Tourism, Algarve Faro, Portugal, 4 - 05 May 2017

Anne Babanın Çocuğun Hayatına Katılımı: Sinema, Restoran ve Oyun Alanı

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Demografik özelliklere göre çocukların kişiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi

1. Uluslar arası Kadın Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14 - 15 April 2016, pp.208-219

Okul öncesi dönemde bir uygulama örneği Spor ve spor dalları

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 13 - 15 April 2016, vol.4, pp.200-213

Preschool Teachers Views About Disciplinary Models

Uluslararası Eğitim Kongresi:Gelecek İçin Eğitim, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Sosyal Değişim Sürecinde Değişen Babalık Rolü

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS, Ankara, Türkiye, 2007, 10 - 15 September 2007, pp.765-773

Türk Toplumunda Aile Çocuk İlişkilerine Genel Bir Bakış

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS, Ankara, Türkiye, 2007, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.775-790 Sustainable Development

Aile Çocuk iletişimi

3. Uluslararası Çocuk ve iletişim Kongresi, 11 - 13 October 1998

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sorunlarının İncelenmesi

IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 1997

Books & Book Chapters

Çocuk Merkezli Eğitim

in: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Metodoloji, Araştırma ve Uygulama, Şahin Harun, Saatçıoğlu Fatıma Münevver, Editor, Livre de Lyon, Livre de Lyon, pp.1-18, 2023

Baba ve Çocuk

in: Eğitimde Güncel Araştırmalar, Çalışoğlu Murat, Editor, Vize, Ankara, pp.1-20, 2022

Erken Çocukluk Eğitiminde Endüstri 4.0 ve Uygulamaları

in: ENDÜSTRİ 4.0 VE UYGULAMALARI, Şık Aydın, Özbek Cevdet Yiğit, Editor, Detay, Ankara, pp.67-98, 2021

ANNELER MÜZELER HAKKINDA NELER BİLİYOR?ÇOCUĞUMLA MÜZEDE BİR GÜN

in: Eğitim Bilimleri, Demirel, Yüksel, Editor, İKSAD, pp.219-266, 2020

Büyük ebeveynlerin torun bakımına ilişkin görüşleri

in: Gençlikten yaşlılığa eğitimde yeni yaklaşımlar, Aytemur, Begüm, Editor, İKSAD, pp.105-138, 2020

Investigation of Family Climates According to Parents' Family Communication Patterns

in: Development and Education Studies, Bekir, Hatice; Bayraktar, Vedat; Karaçelik, Şerife Nur, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.57-74, 2020

Development and Education Studies

in: Development and education studies, Bekir, Hatice Bayraktar, Vedat Karaçelik, Şerife Nur, Editor, Hiperlink Education Communication, pp.57-74, 2020

Kadın Çalışmalarına Sosyolojik, Kültürel ve Edebi Bir Bakış

in: Akademisyen Anne Olmak, Orçin, Gizem Ağaoğlu, Yasemin, Editor, İKSAD, pp.200-222, 2020

Erken Çocuklukta Gelişim

in: Çocuk Sağlığı ve ilk Yardım, Balcı Akpınar, RevaKüçükoğlu, Sibel, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.35-71, 2019

Self-Regulation in the Development of Children

in: Theory and Practice in Social Sciences, Viliyan Krystev, Recep Efe, Emin Atasoy, Editor, St. Kliement Ohridski University Press, Sofya, pp.192-199, 2019

Teknoloji ile Büyüyen Çocuklar

in: Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler, Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Hasan Hüseyin Aygül ve Erdal Eke, Editor, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, pp.89-112, 2019

FATHER-CHILD RELATIONSHIP AND FATHERINVOLVEMENT IN THE PRESCHOOL PERIOD1

in: Recent Researchesin Education, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.71-87, 2018

TECHNOLOGY AND MY CHILD: THE VIEWS OF FATHERS OVER HOW THEIR CHILDREN USE TECHNOLOGY

in: Recent Researches in Education, R. Efe, I. Koleva and E. Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.469-483, 2018

The Effect of the Program for Distinctive Fathers Education(PDFE) on the Attitudes of Fathers with Their Children

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World, I. Koleva, H. Asude Başal, M. Tufan, E. Atasoy, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.1-10, 2018

Factors Affecting Family-Child Communication

in: Current Trendsin Preschool Education-1, Ü. Deniz, T. Çetin, N. Obralic, V. Bayraktar, Y. Yıldırım, Editor, LAP LAMBERT Acedemic Publishing, pp.1, 2018

Father-Child Relationship and Father İnvolvement in the Preschool Period

in: Recent Researchesin Education, Recep Efe,Irina Koleva, Emin Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.71-87, 2018

Father, Child and Father Education Program

in: Current Trends in Educational Sciences, Efe,R., Atasoy,E., Koleva,I., Kotseva,V., Editor, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, pp.275-287, 2017

Role of Family in Promoting Math Skills in Early Childhood

in: Current Trends in Educational Sciences, Efe, Recep Koleva İrina Atasoy, Emin Kotseva Violeta, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.635-647, 2017

A comparitive analysis of self-regulation skills of undergraduate students at the departments of enginering and education

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jazdzewska Iwona, Yaldır Hülya, Editor, St. kliment Ohridski University press, pp.235-247, 2016

Dört-beş yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin incelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Ö. Demirel, S. Dinçer , Editor, PEGEM Yayıncılık, pp.459-474, 2016

Değişen Aile Yapısı, Aile İçi Roller ve Aile İçi İlişkiler

in: Dünya da Türkiye de Kadın ve Şiddet, Murat Korkmaz, Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu, Yavuz Taşkıran, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.167-191, 2015

Examining Elemantary School Students’ Opinions on Violence

in: Multidiciplinary Perspectives on Education, Hasan Arslan, Georgeta Rata, Ercan Koryürek, Mehmet Ali İçbay, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.205-214, 2014

Family At Preschool Education "Parent Teacher Collaboration"

in: Preschool Education In Turkey and In The World A Theorical and Empirical Perspective, Handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Zdravka Kostova, Meral Taner Derman , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.110-121, 2014

Family at Preschool Education "Parent Teacher Collaboration"

in: Preschool Education in Turkey and in the World a Theorical and Empirical Perspective, handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Zdravka Kostova, Meral Taner Derman , Editor, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.110-120, 2014

Çocuğun Gelişimi ve Eğitiminde Babanın Rolü

in: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Sevinç, Müzeyyen, Editor, Morpa, Ankara, pp.1-271, 2005

Çocuğun Gelişimi ve Eğitiminde Babanın Rolü

in: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Sevinç, Müzeyyen, Editor, Morpa, Ankara, pp.1-251, 2003

Metrics

Publication

186

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

28

Project

9

Thesis Advisory

49

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals