Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prospective chemistry teachers' mental models of vapor pressure

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, vol.15, no.3, pp.366-379, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kimya Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Odaklı Öğretim Konusunda Anlayışlarının Geliştirilmesi

Türk Fen Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.105-119, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bilimde Argümantasyona Odaklanan Etkinliklerle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Anlayışlarını Geliştirme

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, pp.859-876, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarına Uygulanması İle İlgili Tartışmalar

Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.4, pp.129-162, 2010 (Other Refereed National Journals)

Temel Kimya Laboratuvarlarında Öğrenme Döngüsü Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Değişim Tutum ve Algılarına Etkisi

Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.279-295, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi İle İlgili Yeni Anlayışlar

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.221-237, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kimyada ve Kimya Eğitiminde Sistem Yaklaşımı

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.87-88

Evaluation of chemical bonding theories in the context of history and philosophy of science

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.37-38

Prospective Teachers Project Based Learning Activities for Nature of Science Instruction

Third International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011, pp.49-50

Teaching Nature of Science through History of Science

The Second East Asian International Conference on Teacher Education Research, Hong Kong, Hong Kong, 15 - 17 December 2010, pp.126

The Effects of Explicit Reflective Teaching on High School Science Teachers Views of Nature of Science

The Second East Asian International Conference on Teacher Education Research, Hong Kong, Hong Kong, 15 - 17 December 2010, pp.125

Enhancing Prospective Teachers Nature of Science understandings through a Professional Development Package

The Second East Asian International Conference on Teacher Education Research, Hong Kong, Hong Kong, 15 - 17 December 2010, pp.125

Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketi

IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketi Etkinlik Örnekleri I

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.129

Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketi Genel Bakış

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.129

TEACHING NATURE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY THROUGH AN EXPLICIT-REFLECTIVE TECHNOLOGICAL DESIGN ACTIVITY

3rd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 15 - 17 November 2010 identifier

Teaching the Nature of Science Production of a Professional Development Package

ESERA 2009 Conference, İstanbul, Turkey, 31 August - 04 September 2009, pp.446

Examining the Effects of an Argumentation Focused Science Method Course on Pre Service Chemistry Teachers Views of Nature of Science

13th IOSTE Symposium (The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development), İzmir, Turkey, 21 - 26 September 2008, pp.83

Öğretmen Eğitimi Programları İçin Argümantasyon Odaklı Bilim Öğretimi Dersinin Geliştirilmesi

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008, pp.222

Developing and Examining the Effects of Nature of Science Reflection Prompts In General Chemistry Laboratory

9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), İstanbul, Turkey, 6 - 09 July 2008

A Case Study on the Reflections of a Chemistry Teacher in an Action Research Focusing on Implementing Argumentation

The Fifth International Conference on Teacher Education: Teacher Education at a Crossroads, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 25 - 28 June 2007, pp.128

İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Bilimsel Okuryazarlığı Destekliyor mu

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.150

M E B İlköğretim 8 Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Fen Okur Yazarlığı Temaları Açısından Kantitatif Analizi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004, pp.85

Learning Cycle Method in General Chemistry Laboratory Effects on Concetual Change Attitude and Perception of Students

18th International Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, Turkey, 3 - 08 August 2004, pp.209

Teaching Chemistry with Games

18th International Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, Turkey, 3 - 08 August 2004, pp.377

Books & Book Chapters