Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ASSESSMENT OF THE AIR QUALITY IN ANKARA, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.986-996, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Analyzing vulnerability and resilience of Turkey to climate change

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.9, no.11, pp.503-515, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

A STUDY ON DETERMINING AND EVALUATING SUMMERTIME URBAN HEAT ISLANDS IN ANKARA AT REGIONAL AND LOCAL SCALE UTILIZING REMOTE SENSING AND METEOROLOGICAL DATA

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.4, pp.937-952, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Planlama Sürecine İklim Verilerinin Entegrasyonu

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.7, no.2, pp.1-6, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Belirlenmesi Ankara Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.3, pp.39-50, 2013 (International Refereed University Journal)

Job Search And Occupational Gender Segregation In The Informal Labour Market The Case Of Beypazari Turkey

Gazı University Journal Of Science Part B: Art, Humanities, Design And Planning, vol.2, no.1, pp.31-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Antikçağdan Günümüze Kent Ütopyaları

İdealkent, no.5, pp.8-37, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bir Mahalle Sosyal Konutlar Yaşanabilir Sokaklar

Yapı Dergisi, no.267, pp.48-53, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Bir Kentsel Yerleşim Uygulaması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, pp.12-15, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Topkapı Sarayının Avlu Düzeni

GÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.105-114, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Ekolojik Planlama ve Toplu Konut

GÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.243-258, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Toplu Konut Alanlarında Ekolojik Planlama İlkelerinin Ankara Eryaman 5 Etap Örneğinde İrdelenmesi

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.7, no.1, pp.125-133, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Model to Evaluation of Urban Resilience in the Framework of Climate Change

International Disasterand Resilience Congress 2019, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019 Sustainable Development

Altınpark Kent Parkının Isıl Konfor Açısından İrdelenmesi

2nd European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2018), Antalya, Turkey, 19 April 2018 - 22 February 2021, pp.102

In Pursuit of Resilient Cities An Analyses of Turkish Cities

Vth International Colloque of Water & Climate, Fez, Morocco, 12 - 13 October 2016

Seeking for a Method to Determine Vulnerability of Cities to Climate Change

International Conference on Changing Cities II:Spatial, Design, Landscape & Socio‐economic dimensions, 22 - 26 June 2015 Sustainable Development

Evaluation of disaster awareness and sensitivity level of higher education students

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.745-753 Sustainable Development identifier

Investigation of the Environmental Attitudes and Approaches of University Students'

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.2191-2200 Sustainable Development identifier

Enformal Kadın İşgücü ve Yerel Kalkınma: Beypazarı Örneği

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.3, pp.118-129 Sustainable Development

Effects of Urbanization on the Climate of Ankara Turkey

5th Urban Research Symposium: Cities and Climate Change: Responding to an Urgent Agenda, 28 - 30 June 2009

Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinde Peyzaj Onarım Planları

Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirme Kongresi, 8 - 10 November 2013, pp.555-568

İklim Değişikliğine Uyum Süreci ve Türkiye

International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26 - 28 May 2010

Sürdürülebilir Yaşam Çevreleri İçin Planlama ve Tasarım İlkelerinin İrdelenmesi Bursa Toplu Konut Projeleri

21. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi “ Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik”, 20 - 21 March 2009, pp.355-367

Ulaşım ve Trafik Planlanmasında Uzaktan Algılama Tekniğinin Kullanım Olanakları

3. Trafik ve Yol Güvenliği Uluslararası Kongresi, 17 - 19 May 2006 Sustainable Development

Yabancıların Mülk Edinmesi ve Yabancı Orta Yaş Üzeri Emekli Göçünün Kıyı Yerleşmelerine Etkisi: Türkiye Örneği

Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler 29.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2005, pp.119-132

Globalization of the Real Estate Market in Turkey Foreign Capital in Dalyan

The 2005 ENHR Reykjavík Housing Conference, Reykjavik, Iceland, 29 June - 03 July 2005, pp.56

Climate Design and Sustainable Cities

XXXII IAHS World Congress on Housing Sustainability of the Housing Projects, 21 - 25 September 2004 Sustainable Development

Yeni Yerleşim Alanlarının Planlanmasında Ekolojik Planlama İlkeleri

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2001

Books & Book Chapters

Applying the Theory Challenge: Measuring the Environmental Quality in Turkey

in: New Approaches to Spatial Planning and Design (Planning, Design, Applications), Özyavuz, M., Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.579-594, 2019

Key Parameter for Enhancing Sustainable Urban Design: Thermal Comfort in Outdoor Urban Spaces

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Ozyavuz, Murat, Editor, Peter Lang, pp.409-422, 2017

Acil Durumlar için Tatbikat, Senaryo ve Diğer Faaliyetler

in: Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş, Saye Nihan Çabuk, Alper Çabuk, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.188-209, 2017

Planlamaya İlişkin Mevzuat

in: CBS Standartları ve Temel Mevzuat , Saye Nihan Çabuk, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.2-28, 2016

İklim Değişikliği ve Kentsel Alanlardaki Etkileri

in: İklim Değişikliğine Yerel Çözümler Doğal Bitki Örtüsüyle Sürdürülebilir Uygulamalar, Demirbaş Semiha, Özdemir Gülin , Editor, Peyzaj Araştırmaları Derneği, pp.17-36, 2014

Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemi: Planlanması, Tasarımı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

in: Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, , Editor, Gazi Üniversitesi İletişim Fak. Basımevi, pp.329-344, 2007

ABD ve Almanya’da Uygulanan Ekolojik Planlama Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

in: Şehircilik Çalışmaları, , Editor, Nobel Yayın No:752, pp.301-322, 2005