General Information

Biography

Dr. Ufuk Özkubat, 2007 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ve ardından aynı üniversite ve bölümde 2019 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2007 ile 2013 yılları arasında çeşitli illerde resmi ve özel özel eğitim kurumlarında özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde görev yapmaktadır. Özkubat, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimleri; okuma, yazma süreçleri, matematik problemi çözme süreçlerinin incelenmesi, problem çözmenin bilişsel ve üstbilişsel stratejiler bağlamında değerlendirilmesi ile öğretmen yetiştirme  ve kaynaştırma ortamlarında uyarlamalar konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve kongrelerde sunulmuş sözlü bildirileri bulunmaktadır.

Institutional Information

Unit
Gazi Eğitim Fakültesi
Department
Özel Eğitim
Program
Zihin Engelliler Eğitimi

Contact

Email
ufukozkubat@gazi.edu.tr
Web Page
https://avesis.gazi.edu.tr/ufukozkubat
Office Phone
+90 312 202 1920
Office
0312 2021920
Address
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Teknikokullar/ANKARA