Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND HEALTH PERCEPTION IN ELDERLY LIVING IN NURSING HOME IN TURKEY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.25, no.1, pp.161-172, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Perceived social support, mental health, and marital satisfaction in multiple sclerosis patients

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.57, no.4, pp.1862-1875, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

HEALTH SCIENCE STUDENTS' PERCEPTIONS AND AWARENESS OF ELDER ABUSE AND NEGLECT

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.24, no.1, pp.104-112, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Suicide Risk and Depression in Individuals with Chronic Illness

COMMUNITY MENTAL HEALTH JOURNAL, vol.55, no.5, pp.840-848, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Nursing Students' Knowledge of Palliative Care at a University in Turkey

RESEARCH AND THEORY FOR NURSING PRACTICE, vol.32, no.3, pp.276-295, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Factors Affecting Health-Promoting Behaviors in Nursing Students at a University in Turkey

JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING, vol.27, no.4, pp.413-419, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Social Policies Regarding Elderly People in Turkey and in the World

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.56, no.1, pp.30-33, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Liderlik Yaklaşımlarının Sağlık Hizmetlerinde Kalite Üzerine Etkili Çalışan Davranışları ile İlişkisi

Unika Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.248-257, 2022 (Other Refereed National Journals)

COMORBID PSYCHIATRIC DISORDERS IN SOME COMMON NEUROLOGICAL DISEASES

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.75-83, 2022 (Other Refereed National Journals)

Diyabet Özyönetiminde Engeller Ve Kolaylaştırıcılar

SDU Medical Faculty Journal, vol.29, no.1, pp.143-148, 2022 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Validity and Reliability of Turkish Version of Reaction Type Scale Against COPD

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.22, no.5, pp.386-392, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Yoğun Bakımda Tartışmalı Bir Uygulama: Fiziksel Kısıtlama

TÜRK HEMŞİRLER DERNEĞİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.66-76, 2021 (Other Refereed National Journals)

HIV/AIDS Hastalığı ile Yaşam: Öz Yönetim ve Psikososyal Uyum

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.183-190, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

PALYATİF BAKIM ALAN KANSER HASTALARINA BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜ VE KARŞILANMAMIŞ BAKIM GEREKSİNİMLERİ

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.38-47, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Diyabetik Ayak Ülseri Olan Hastalarda Uyku Kalitesi Ve Öz-Yönetim Algısı: Çorum/Türkiye

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.628-648, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Sağlık Profesyonellerinin Yaşlıya Şiddet veYaşlı İstismarına Yönelik Bilgi ve Tutumları

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-, vol.3, no.2, pp.141-152, 2017 (Other Refereed National Journals)

Factors affecting the burden on caregivers of stroke survivors in Turkey

Medical Science and Discovery, vol.3, no.4, pp.159-165, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining the Self Esteem of Nursing Students and the Factors that Affect it

Literatür Sempozyum (Psikiyatri/Nöroloji/Davranış Bilimleri Dergisi), no.7, pp.45-49, 2015 (Other Refereed National Journals)

Anemia in elderly individuals and nursing approach

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.11, no.4, pp.137-142, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İntrakardiyak defibrilatör şoklaması yaşayan hastaya psikososyal hemşirelik yaklaşımı

Medeniyet Medical Journal, vol.30, no.1, pp.51-55, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ways of Coping with Stres and mental problems in Nursing Students

Literatür Sempozyum:Psikiyatri/Nöroloji/Davranış Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.8-16, 2014 (Other Refereed National Journals)

Epilepsi ile Yaşam Epilepsinin Psikososyal Etkileri

Göztepe Tıp Dergisi,, vol.26, no.1, pp.27-32, 2011 (Other Refereed National Journals)

İleri evre kanser hastalarında semptom yönetiminde bakım verenin rolleri ve destek gereksinimleri

Türk Onkoloji Dergisi, vol.26, no.4, pp.193-198, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yaşlı İstismarı ve İhmali

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, vol.15, no.1, pp.68-75, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılığın Algılanması Ve Yaşlı Ayrımcılığı

Türk Geriatri Dergisi, vol.10, no.4, pp.215-222, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Pandemi Sürecinin Hemşireler Üzerindeki Psikolojik Etkileri.

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021 Sustainable Development

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Tükenmişlik.

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021

Akut Koroner Sendrom Tanısı İle Acil Servise Başvuran Hastanın Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu

6. Uluslararası 17.Ulusal hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Validity and Reliability of Turkish Version of Reaction Type Scale against COPD

European Respiratory Society Annual Congress, 29 September - 02 October 2019 identifier

Hemodiyaliz Hastalarında Uyku Hijyeni Eğitimi ve Progresif Gevşeme Egzersizinin Uyku, Yaşam Kalitesi ve Depresyona Etkisi

28.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2019

The Effect of Sleep Hygiene Training and Progressive Relaxation Exercise on Sleep, Quality of Life And Depression In Hemodialysıs Patients

56. European Renal Associatıon European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), 13 - 16 June 2019

THE EFFECT OF SLEEP HYGIENE TRAINING AND PROGRESSIVE RELAXATION EXERCISE ON SLEEP, QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Hungary, 13 - 16 June 2019, vol.34 identifier

Hemşirelik Uygulamalarında yenilik kültürü oluşturma

Uluslararası Sağlık Bilimleri ve 4.Aile hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

Çocukluk Çağı Travmasının Riskli Davranışlar İntihar Olasılığı ve Depresif Belirtilerle İlişkisi

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016 Sustainable Development

Alzheimer hastalarının bakım verenlerinin yaşam kalitesi ve sorunlar

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılarda Ağrıya Yönelik Görüşleri

17.Ulusal İç Hastalıkalrı Kongresi, Turkey, 14 - 18 October 2015

Öğrenci hemşirelerin palyatif bakıma ilişkin görüşleri

17.Ulusal İç hastalıkları Kongresi, Turkey, 14 - 18 October 2015

Vital Bulgular Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Değerlendirmesinde Geçerli Bir Gösterge midir?

10. Dünya Yoğun Bakım Hemşireleri Federasyonu Kongresi ve 6. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireleri Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014

Project for The Trainıng of Nurses to Provide Home Care A Study From Turkey Fifth International Conference on Health Care Systems

Fifth International Conference on Health Care Systems, Milwaukee - Wisconsin, United States Of America, 5 - 08 September 2007, pp.327-331

Books & Book Chapters

Kritik Bakım /Yoğun Bakım

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram Beceri ve Modeller Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, GÜRHAN NERMİN, YAMAN SÖZBİR ŞENGÜL, POLAT ÜLKÜ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.188-197, 2020

Pyelonefrit ve Bakım Yönetimi

in: Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği, Serap Özer, Editor, İstanbul Tıp kitapevleri, pp.457-466, 2019

Halk Sağlığı Hemşireliği

in: Hemşirelik Tanıları El Kitabı 2019, Nermin Gürhan, Ülkü Görgülü Polar, Berna Eren Fisancı, Editor, Kongre Kitabevi, Ankara, pp.200-849, 2019

Birimler ve benzer değerleri,Moller nve milimoller

in: Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları adım adım yaklaşım, Nermin Gürhan, Editor, Nobel Tıp, Ankara, pp.55-83, 2016