Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HIV/AIDS Hastalığı ile Yaşam: Öz Yönetim ve Psikososyal Uyum

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.2, sa.3, ss.183-190, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PALYATİF BAKIM ALAN KANSER HASTALARINA BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜ VE KARŞILANMAMIŞ BAKIM GEREKSİNİMLERİ

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.38-47, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Ayak Ülseri Olan Hastalarda Uyku Kalitesi Ve Öz-Yönetim Algısı: Çorum/Türkiye

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.628-648, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlık Profesyonellerinin Yaşlıya Şiddet veYaşlı İstismarına Yönelik Bilgi ve Tutumları

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-, cilt.3, sa.2, ss.141-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors affecting the burden on caregivers of stroke survivors in Turkey

Medical Science and Discovery, cilt.3, sa.4, ss.159-165, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anemia in elderly individuals and nursing approach

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.11, sa.4, ss.137-142, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İntrakardiyak defibrilatör şoklaması yaşayan hastaya psikososyal hemşirelik yaklaşımı

Medeniyet Medical Journal, cilt.30, sa.1, ss.51-55, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determining the Self Esteem of Nursing Students and the Factors that Affect it

Literatür Sempozyum (Psikiyatri/Nöroloji/Davranış Bilimleri Dergisi), sa.7, ss.45-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ways of Coping with Stres and mental problems in Nursing Students

Literatür Sempozyum:Psikiyatri/Nöroloji/Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.8-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilepsi ile Yaşam Epilepsinin Psikososyal Etkileri

Göztepe Tıp Dergisi,, cilt.26, sa.1, ss.27-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleri evre kanser hastalarında semptom yönetiminde bakım verenin rolleri ve destek gereksinimleri

Türk Onkoloji Dergisi, cilt.26, sa.4, ss.193-198, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılığın Algılanması Ve Yaşlı Ayrımcılığı

Türk Geriatri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.215-222, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemodiyaliz Hastalarında Uyku Hijyeni Eğitimi ve Progresif Gevşeme Egzersizinin Uyku, Yaşam Kalitesi ve Depresyona Etkisi

28.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2019

The Effect of Sleep Hygiene Training and Progressive Relaxation Exercise on Sleep, Quality of Life And Depression In Hemodialysıs Patients

56. European Renal Associatıon European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), 13 - 16 Haziran 2019

THE EFFECT OF SLEEP HYGIENE TRAINING AND PROGRESSIVE RELAXATION EXERCISE ON SLEEP, QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Macaristan, 13 - 16 Haziran 2019, cilt.34 identifier

Çocukluk Çağı Travmasının Riskli Davranışlar İntihar Olasılığı ve Depresif Belirtilerle İlişkisi

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılarda Ağrıya Yönelik Görüşleri

17.Ulusal İç Hastalıkalrı Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Öğrenci hemşirelerin palyatif bakıma ilişkin görüşleri

17.Ulusal İç hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Vital Bulgular Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Değerlendirmesinde Geçerli Bir Gösterge midir?

10. Dünya Yoğun Bakım Hemşireleri Federasyonu Kongresi ve 6. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Kritik Bakım /Yoğun Bakım

Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram Beceri ve Modeller Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, GÜRHAN NERMİN, YAMAN SÖZBİR ŞENGÜL, POLAT ÜLKÜ, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.188-197, 2020

Pyelonefrit ve Bakım Yönetimi

Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği, Serap Özer, Editör, İstanbul Tıp kitapevleri, ss.457-466, 2019

Birimler ve benzer değerleri,Moller nve milimoller

Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları adım adım yaklaşım, Nermin Gürhan, Editör, Nobel Tıp, Ankara, ss.55-83, 2016