Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In-plane behaviour of masonry brick walls strengthened with mortar from two sides

Structures, cilt.29, ss.1627-1639, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Strengthening of RC walls using externally bonding of steel strips

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.49, ss.686-695, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hysteretic behavior of RC shear walls strengthened with CFRP strips

COMPOSITES PART B-ENGINEERING, cilt.44, sa.1, ss.321-329, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Seismic Performance of RC Frames Strengthened with Four Different Techniques

ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, cilt.15, sa.2, ss.343-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Retrofitting of shear damaged RC beams using diagonal CFRP strips

JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, cilt.30, sa.17, ss.1495-1507, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strengthening masonry infill walls with reinforced plaster

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, cilt.163, sa.5, ss.331-342, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improving Shear Capacity and Ductility of Shear-deficient RC Beams Using CFRP Strips

JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, cilt.29, sa.19, ss.2975-2991, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF JACKETED SQUARE CROSS SECTIONAL COLUMN UNDER AXIAL LOAD

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.2, ss.309-315, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KURU ALÇI DUVAR SİSTEMLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDART VE YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA İRDELENMESİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress - ITWESC, 7 - 10 Aralık 2017

Taşıyıcı Olmayan Kuru Alçı Duvar Sistemlerinin Deprem Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi

4.UDMSK, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

TAŞIYICI OLMAYAN KURU ALÇI DUVAR SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı - UDMSK, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Strengthening of RC Shear Walls Using with CFRP Strips

CICE 2016, The 8th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering, 14 - 16 Aralık 2016

BOŞLUK BARINDIRAN TAŞIYICI VE DOLGU DUVARLARIN DÜZLEM İÇİ DAVRANIŞININ İRDELENMESİ

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress - IMSEC 2016, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.794-799

DEPREME DAYANIKLI BİNA KAPSAMINDA YAPISAL OLMAYANRİSKLER VE ÖNLEMLER

8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

Lateral strength of masonry walls with openings Analytical Approach

Application of Efficient & Renewable Energy Technologies in LowCost Buildings and Construction, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2013, ss.111-121 Creative Commons License

Kompozit Duvarların Diyagonal Çekme Dayanımının Araştırılması

4.Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013