Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of different cutting methods for electrical steel sheets on performance of induction motors

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, cilt.232, sa.7, ss.1287-1294, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance of cryogenically treated M35 HSS drills in drilling of austenitic stainless steels

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.60, ss.65-73, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An experimental investigation into the machinability of GGG-70 grade spheroidal graphite cast iron

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.16, sa.2, ss.116-122, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study on the Cutting Force in Milling of Boron Carbide Particle Reinforced Aluminum Composite

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.16, sa.3, ss.187-195, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AISI 1040 Çeliğinin Frezelenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.2, ss.482-494, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Delik delme prosesi: bir araştırma

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.120-130, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the Effects of Cutting Parameters on Diameter Deviation in Drilling of HSLA Steel

Turkish Journal of Electromechanics and Energy, cilt.2, sa.1, ss.3-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HSLA DIN EN 10149 Çeliğin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Eksenel Kuvvet ve Momente Etkilerinin Deneysel Araştırılması

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.41-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silisli Sacların Mekanik Kesme Prosesinde Gerilim Giderme Tavlamasının Manyetik Özellikler Üzerindeki Etkileri Bir Araştırma

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.459-469, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.132-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study of cutting force and surface roughness in milling of Al/Sic metal matrix composites

Scientific Research And Essays, cilt.6, sa.10, ss.2056-2062, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tornalamada Oluşan Takım Talaş Ara Yüzey Sıcaklığının Pirometre ile Deneysel Olarak Ölçülmesi

Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.297-301, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization Of Machining Parameters In Milling Of Ti 6Al 4V Alloy Using Taguchi Method

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.1, ss.428-440, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metrik Vida Açmada TNMG Uçların Kullanımının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.103-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.37-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standard Semboller İle Bilgisayar Destekli Pnömatik Devre Tasarımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CNC Torna Tezgahları İçin Dialog Metodu Kullanılarak NC Kod Türetilmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.299-304, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sabit Yük ve Sürekli Rejimde Çalışan Pnömatik Sistemleri İçin Etkileşimli Devre Tasarımı

Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.35-41, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cerrahi Alet Üretiminde Malzeme Seçimi ve Kulak Forsepsi Üretimi

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Kasım 2019, ss.363-372

Farklı Delik Delme İşlemlerinde Maliyet Hesabı İçin Program Geliştirme

1st International Data Science Engineering Symposium (IDSES 2019), 2 - 03 Mayıs 2019

Kesme Hızı ve İlerlemenin Al-35Zn Alaşımının İşlenebilirliğine Etkisinin İncelenmesi

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.77-83

Ti-6Al-4V MALZEMESİNE KILAVUZ İLE DİŞ AÇMA İŞLEMİNDEKESİCİYE UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN TAKIM ÖMRÜNE ETKİSİ

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, ss.716-721

Al 2014 Malzemesinin Delinmesinde Meydana Gelen Çaptan Sapmanın Taguchi Methodu ile Optimizasyonu

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

HSLA DIN EN 10149 ÇELİĞİN DELİNMESİNDE OLUŞAN ÇAP DEĞİŞİMİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Düzce, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017, ss.248

Farklı Kesici Takımların Al-5Zn Alaşımının İşlenebilirliğine Etkisi

2nd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.134-140

Investigation Of The Effect Of Cutting Parameters With Artificial Neural NetworksIn Machining

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.511-520

Al 5083 Alaşımının Frezelenmesinde Kesme Kuvveti Yüzey Pürüzlülüğü ve Çapak Yüksekliğinin Optimizasyonu

7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.24-34

Sert Dolgu Kaynaklarının Tornalama Yöntemi İle İşlenebilirliğinin Deneysel Araştırılması

4 th International Conference On Welding Technologies And Exhibition, Gaziantep, Türkiye, 11 Mayıs - 13 Kasım 2016

DIN 1 2344 ve DIN1 2379 Takım Çeliklerine Uygulanan Dolgu Kaynaklarının Frezelemesinde Kesme Parametrelerinin İncelenmesi

4 th International Conference On Welding Technologies And Exhibition, Gaziantep, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

DIN 1 2344 ve DIN 1 2379 Takim Çeliklerine Uygulanan Dolgu Kaynaklarinin Frezelemesinde Kesme Parametrelerinin İncelenmesi

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), Gaziantep, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1438-1446

Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Talaşlı Şekillendirilebilirliği

1. Uluslararası Plastik Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi (ISPART2013), 29 - 31 Mayıs 2013, ss.153-158

Çok Katlı Kaplamaların Aısı 304 Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirliği Üzerindeki Etkileri

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16 - 18 Mayıs 2011, ss.79-82

AISI 303 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenmesinde Kesme Hızı ve İlerlemenin Talaş Biçimine Etkisi

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu IATS 09, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

Talaşlı İmalatta Kesme Kuvveti Ölçme Sistemleri

5. Uluslararsı İleri Teknolojiler Sempozyumu IATS’09, 13 - 15 Mayıs 2009

Cutting force measurement systems in machining

5th International Advanced Technologies Symposium, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1305-1310

The Measurement of Temperature During Machining

Proc. International Congress-Gear Transmissions-03, Varna,BULGARIA, 1 - 03 Aralık 2003

Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Delinmesi Üzerine Bir Araştırma

3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 4 - 05 Ekim 2012, ss.153-158

Çift Etkili Silindirli Bilgisayar Destekli Pnömatik Devre Tasarımı

II. Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2001