General Information

Institutional Information: Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik Eğitimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Natural Sciences, Education in Physics, Teacher Training, Teacher Training in Science and Math. at Second. Sch. Lev.

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

16

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

127

H-Index (TrDizin)

5

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Yasin ÜNSAL, 1975 yılında Mersin’e bağlı Gülnar İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gülnar’da, lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlayarak, 1996 yılı bahar döneminde lisans diplomasını aldı. Aynı yıl, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programını kazandı ve eş zamanlı olarak Hatay İli Hassa İlçesi Koruhöyük Köyü’ne Sınıf Öğretmeni olarak atandı. Sonraki iki yıl Ankara İli Keçiören İlçesi Mehmet Örücü İlköğretim Okulu’nda olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 1 Eylül 1999 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Nükleer Enerji konulu Yüksek Lisansını 2000 yılında, Fizik Eğitiminde Problem Çözme konulu doktora çalışmasını ise 2006 yılında tamamladı.

Yasin ÜNSAL, Fizik Eğitimi alanında 2012 yılında Doçent; 2018 yılında ise Profesör unvanını aldı. Halen aynı birimde öğretim üyesi ve aynı zamanda Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan araştırmacının, Fen ve Fizik Eğitimi konulu çok sayıda yurt içi ve yurt dışı çeşitli bilimsel kongrelerde sunulmuş bildiri sunumları, akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Fen Eğitimi ile ilgili akademik kitaplarda Editörlük ve bölüm yazarlıkları; özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri ders kitaplarında Editörlük ve yazarlıkları bulunmaktadır. 

Contact

Email
yunsal@gazi.edu.tr
Other Email
yunsal@gmail.com
Web Page
https://avesis.gazi.edu.tr/yunsal
Office Phone
+90 312 202 1612
Office
Merkez Yerleşke, Hersek Binası, Kat: 2, Nu.: 207-B
Address
Gazi Eğitim Fakültesi, MAFBE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Merkez Yerleşke, Hersek Binası, Kat: 2, Nu.: 207-B, 06500, Yenimahalle/Ankara-TÜRKİYE