Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tutum Başarı Paradoksu ve Ülkelerin Uç Tepki Stili Eğilimleri: PISA 2015 Örneği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.145-181, 2021 (Other Refereed National Journals)

Examining the Measurement Invariance of TIMSS 2015 Mathematics Liking Scale through Different Methods

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.8, no.1, pp.67-89, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

TIMSS 2015 Matematik Başarısını Etkileyen Değişkenlerin Yapısal EşitlikModeli ile İncelenmesi

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, vol.2, no.2, pp.14-34, 2018 (Other Refereed National Journals)

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği nin ATBÖ Türk LiseÖğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, vol.7, no.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Study Of Adapting Smartphone Addiction Scale (SAS) For Turkish High School Students

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.1, pp.156-169, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Öğretmen Adaylarının Algıları

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.345

İlkokul Öğrencilerinin “Zaman” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları: Nitel Bir Analiz Örneği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.338-339

İlkokul Öğrencilerinin “Zaman” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1034-1037

İlkokul Öğrencilerinin Dünya Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

Başarı Ve Psikolojik Testlerin Geçerliği

IV International EurasianEducational Research Congress, 11 May 2017 - 14 January 2018

School Adjustment and Parent Teacher Relationships in Inclusive Preschools

PROGRAM GUIDEInternational Society on Early InterventionConferenceChildren’s Rightsand Early Intervention, 8 - 10 June 2016

The factors predicting the developmental gains of children with and without disabilities in ınclusive preschools

Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) “Children’s Rights and Early Intervention Conference, 8 - 10 June 2016