Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şirindere Gecekondu Sakinlerinin Sosyal Dışlanma Deneyimleri

İdealkent, vol.9, no.25, pp.834-855, 2018 (Other Refereed National Journals)

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Kente Uyumu: Ankrara Siteler’de İstihdama Katılım

Journal of International Scientific Researches, vol.3, no.2, pp.610-624, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Polycentric Development for Sustainable Cities: An Evaluation for the Ankara Metropolitan Area

Journal of Ankara Studies / Ankara Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.98-107, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Politikaların Belirlenmesinde Bir Araç: Sürdürülebilirlik Göstergeleri

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.26, no.1, pp.103-124, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ankara Metropoliten Bölge ve Metropoliten Kent Planlaması

PLANLAMA-PLANNING, no.34, pp.62-71, 2005 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Planlama: Kastamonu Örneği

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.5, no.1, pp.83-98, 2005 (Other Refereed National Journals)

Housing Typologies In The Context Of Urban Utopias

Gazi University Journal Of Science, vol.17, no.4, pp.133-147, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Yaşam Kalitesi Endekslerinde Türkiye Nerede?

III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3 - 05 May 2018

Alışveriş Caddelerinin Tasarımı: Antalya Atatürk Caddesi Örneği,

International Symposium on urbanization and Environmental Problems: Transition, Transformation, Authencity, 27 - 30 June 2018, vol.3, pp.76-83

Ulusal Uluslararası Akademik Yazında Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Söyle Analizi

Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi: Ortadoğu’da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler, 10 - 12 May 2018

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kenti Yeniden Okumak

III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Konferansı, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Reflections of Social Exclusion on Squatter Areas: The Case of Şirindere, Ankara

2nd International Congress on Engineering Architecture and Design, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

The Place of the Capitals Main Square Kızılay in the Social Memory of the Citizens

ICONARCH – III International Congress of Architecture and Planning, Konya, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.434-450

Syrian Refugee Employment in Ankara: Siteler Case

1st European Congress On Economic Issues - ECOEI, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017

Limitless Urban Regions In Spatial Restructuring

International Congress of Management, Economy and Policy- ICOMEP, 26 - 27 November 2016, vol.1, pp.526-529

The Effects of Globalization Dynamics on Settlement Systems

International Congress of Management, Economy and Policy- ICOMEP, 26 - 27 November 2016, vol.2, pp.1841-1851

From Syria to Turkey and From Camps to Cities

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.66-67

Syrian refugees in Turkish cities Labor market integration

8th International Conference The Economies of Balkan and eastern Europe Countries in the Changed World, Split, Croatia, 5 - 08 May 2016, pp.76

Syrian Refugees in Turkish Cities From Conflict to Integration

New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe, Pecs, Hungary, 7 - 08 April 2016

EVALUATING THE SUSTAINABILITY OF POLY CENTERED SPATIAL DEVELOPMENTS IN METROPOLITAN AREAS

2nd ISBS International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.626-634

Supply Characteristics of Urban Housing Market The Case of Ankara Metropolitan Area

3rd international congress on urban and environmental issues and policies, 29 - 30 May 2014, pp.223-244

3030 dan 6360 a Türkiye de Metropoliten Kent Yönetimindeki Değişimlerin Kırsal Alanlara Etkisi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu, Kent Yönetimi ve Planlama, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.789-806

Bölgesel Kalkınmada Güçlü Bir Aktör: Bölgesel Birlikler

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 June 2013, pp.85-94

Environmental Protection For Sustainable Development Municipal Service Cases

ISBS - International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.341-347

Başarılı Bir Ekonomik Kalkınma İçin iyi Yönetişim Gerekli mi dir

13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 March 2010

Sağlıklı Kent Endeksi Ölçütler Veriler Sonuçlar ve Öneriler

Sağlıklı Kentler Birliği Mardin 5. Yıl Konferansı, Mardin, Turkey, 19 - 20 October 2009

Ankara Technology Development Zones Within The Context of Innovation Strategies in Turkey

Çankaya University First Annual Workshop on Innovation and Entrepreneurship, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2007

Cultural Tourism as a Tool for Sustaining Local Values Beypazari Case

The 8th SEAGA Conference, Sustainability and Southeast Asia, Singapore, Singapore, 28 - 30 November 2006

Local Governments Role in Conservation and Evaluation of Cultural and Historical Values Beypazarı Case

42nd ISoCaRP Congress, Cities Between Integration and Disintegration, İstanbul, Turkey, 14 - 18 September 2006

Kastamonu nun Sosyo Ekonomik Kalkınmasında Kültürel Mirasının Rolü

II. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Kastamonu, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.685-696

Avrupa ve Türkiye de Değişen Planlama Eğitimi

II. Planlama Kongresi - Avrupa Birliği Süreci ve Planlama, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2001, pp.59-82

Yeni Yüzyılda Orta Ölçekli Kentlerin Gelişme Olanakları Kastamonu Örneği

Geleceği Planlamak Yeni Planlama Yöntemi / Dili, Yasal Düzenlemeler, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2000, pp.124-134

Books & Book Chapters

Türkiye’de Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Yer Seçimi Kararlarını Etkileyen Faktörler

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Güler, M., Turan, A.M., Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.400-412, 2017

Integrated Solid Waste Management Systems for Sustainable Cities: The Case of Ankara

in: Ecology, Planning and Design, Koleva, I., Duman Yüksel, Ü, Benaabidate, L., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.382-394, 2017

Yaşam Kalitesi Araştırmalarından Öğrendiklerimiz

in: 80 Sonrası Mekan ve Planlama, , Editor, Gazi Üniversitesi, Ankara, pp.517-529, 2016

Kent Yönetimi

in: Kent Planlama Temel Kavramlar Yaklaşımlar ve Deneyimler, Eke Feral, Sat Aydan, Editor, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Ankara, pp.237-264, 2013

Yenilikçilik ve Mekan Ankara daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No: MMO/546, Ankara, 2011

İnsan Haklarının Gelişimi: Demokrasi ve Planlamanın Yeniden Yapılanması

in: Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, , Editor, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.16-28, 2011

Ankara Technology Development Zones within the Context of Innovation Strategies in Turkey

in: Innovation Policies Business Creation and Economic Development A Comparative Approach, N. Aydogan, Editor, Springer, New York, pp.137-158, 2009

Türkiye’de Konut Sorunlarına Aranan Çözümler: Politikalar ve Örgütlenme

in: Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, , Editor, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, pp.225-247, 2007

Yerel Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetim Birlikleri

in: Şehircilik Çalışmaları, , Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.241-256, 2005