Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Job Satisfaction of Physical Education Lecturers Working in Turkey

ANTHROPOLOGIST, vol.20, no.3, pp.636-642, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ETHICAL ISSUES IN TURKISH SPORT MEDIA: PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, vol.34, no.1, pp.29-42, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EVALUATION OF FOOTBALL SPECTATORS’ EXPECTATIONS ABOUT EVENT QUALITY

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.389-421, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Amatör Spor Kulüplerinin Çevrimiçi Pazarlama Aracı Olarak SosyalMedya Kullanımı

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Motivators and Problems of Being a Global Migrant (Outsource) Soccer Labor in Turkey: A Preliminary Study

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.2, pp.1-13, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Spor Federasyonları İl Temsilcilerinin Yönetsel Sorunlarına İlişkin Görüşleri”

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.1-15, 2017 (Other Refereed National Journals)

Why People Participete Leisure Time Physical Activity A Turkish Perspective

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.26-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsallaşma Fırsatı Faktörüne Bağlı Futbol Müsabakalarına Katılım Kararları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.3, pp.363-375, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services A Reliability and Validity Study

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Science, vol.10, no.3, pp.395-404, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Freebie Acceptance and Moonlighting in Turkish Sports Media Opinions of Sports Writers

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Science, vol.10, no.2, pp.295-305, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Service Quality of Recreational Sports Center on Univerrsity Campuses: Perceptions of Student

International Journal of Recent Scientific Reserach, vol.7, no.17, pp.12641-12648, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Service Quality of Recreational Sports Centerson University Campuses: Perceptions of Students

International Journal of Recent Scientific research, vol.7, no.7, pp.12641-12648, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDEKARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

International journal of Turkish educational Science, vol.4, no.4, pp.221-234, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ankara da Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.4, no.2, pp.60-78, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Barter System and ıts Usability Ratio in Sports Opinions of Sports Club Directors

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.2, no.3, pp.1-7, 2013 (Other Refereed National Journals)

Reliability and Validity Analysis of Turkish Version of The Scale of Quality in Recreational Sport 38

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.71-78, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Alanlarında Şiddet ve Spor Medyasının Etkileri Spor Yazarlarının Algıları

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.224-234, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sporcu Algılamalarına Göre Bireysel ve Takım Sporu Antrenörlerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.52-57, 2009 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Beceri Düzeyleri

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.3-14, 2008 (Other Refereed National Journals)

Spor Muhabirlerinin Türk Spor Medyasında Doğruluk Değeri Üzerine Düşünceleri Cilt 9 Sayı 2 1 10 pp 2007

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-10, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilerarası İletişimde Dinleme Beceri Düzeyleri

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.135-144, 2006 (Other Refereed National Journals)

Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Boyutları

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.11-19, 2003 (Other Refereed National Journals)

Spor Kulüplerinin Kuruluş Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyleri Kamu Mahalli ve Diğer Spor Kulüplerinin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.77-91, 2003 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi ve Spor Öğrenimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Örgüt Kültürü

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.41-56, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türkiyede Spor Federasyonlarında Örgütsel Değişme İhtiyacı ve Bazı Uygulamalar Üzerine Düşünceler

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.59-76, 1999 (Other Refereed National Journals)

Spor Yöneticilerinin Yönetimde İnsan İlişkilerinde Benimsedikleri Yaklaşımlar

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.51-58, 1998 (Other Refereed National Journals)

Atama Etkinliklerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Üzerindeki Etkisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.57-75, 1998 (Other Refereed National Journals)

Spor Yöneticileri İçin Etkili Zaman Yönetimi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.51-58, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor kulüplerinde değer yaratma

18. Uluslararası spor bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2020, pp.32-39

“Evaluation of Event Quality Expectations: A Sample of Football Spectators”

16th International Sport Science Congress, 31 October - 03 November 2018, pp.1133-1134

The Constraints of Migrant Footballers In Turkey

16th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1135-1136 Sustainable Development

Effects Of Mega Sport Events: A Sample Of 23th Summer Deaflympics

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.363-364

An Attention Grabbing Sports Organisation With Marketing Strategies: Nba

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018, pp.335-336

An Investigation Of Adults Leisure Involvement Levels: Recreational Runners Sample

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.361-362

Stadium Qualitiy Expectations Of Football Spectators: A Preliminary Study

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018, vol.449

”Relationship Among Exercise Motivation, Happiness and Life Satisfaction: A Sample of Visually Impaired Individuals”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1109-1110

”New Trends in Turkish and Foreign Sports Management Studies”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1030-1031

”Marketing Practices of Sports Centers Serving in Niche Market”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1050-1051

”Determinants of Customer Loyalty in Sport Services: A Preliminary Study”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1048-1049

“Marketing Efforts in Sport and Recreation Centers: A Sample of Large Scale Centers”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.474-475

Marketing Efforts in Sport and Recreation Centers: A Sample of Large Scale Centers

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

“Spor Federasyonları İl Temsilcilerinin Mali Sorunlarına İlişkin Görüşleri”

“2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi”, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.75

“Spor Federasyonları İl Temsilcilerinin Yönetsel Sorunlarına İlişkin Görüşleri”

“2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi”, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.77

”Spor Yönetiminde Güncel Araştırmalar”

”10th International Sport Science Student Congress”, 10 - 12 May 2017, pp.12-25

A New Strategy for Sport Marketers Content Marketing

14th International Sport Science Congress, 1 - 04 November 2016

The Managerial Problems of Sport Managers

5th International Conference on Science Culture and Sport, 13 - 15 April 2016, pp.83

Serbest Zaman Tutumu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 November 2015

Neler Bedensel Engelli Bireyleri Serbest Zaman Etkinliğine Motive Eder

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Turkey, 5 - 07 November 2015

“Hangi Faktörler Futbol Maçlarına Katılım Kararını Etkiler: BESYO Öğrencileri Örneği”, pp. 124, Çanakkale/Turkey, 10-13 September, 2015.

“4th. ULEAD Congress, International Congress on Research in Sport Sciences”, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 October 2015, pp.124

A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services A Realiability and Validity Study

ERPA "International Congress on Education", ATİNA, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.182

Freebie and Moonlighting Implementation in Turkish Sport Media Sport Writers Perceptions

ERPA "International Congress on Education”, ATİNA, Greece, 4 - 07 June 2015

Why People Participate Leisure Time Activity A Türkish Perspective

ERPA "International Congress on Education”, ATİNA, Greece, 4 - 07 June 2015

“Leisure Time Attitudes of Ankara Police Collage Students”, 408 p., Konya, 07-09 November, 2014.

”13th International Sport Science Congress”, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.408

”Uyarlamış Rekreasyonel Fiziksel Aktivitenin Otizimli Bireylerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”

”2th Recreational Researches Congress”, Kuşadası, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.56-67

“Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği-38’in Türkçe Versiyonu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”

2nd. Internetional Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 December 2012, pp.15

“Türk Spor Medyasında Avanta Gazeteciliği (Frebee): Spor Yazarlarının Algıları”

2nd. Internetional Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 December 2012, pp.58

An Examination of AttitudesTowardTheLeisureActivities A Sample of Adults

12th International SportScienceCongress, 12 - 14 December 2012, pp.344

”Moonlighting and Reflections on Turkish Sport Media: Sport Writers Opinions”

”12th International Sport Science Congress”, Denizli, Turkey, 12 - 14 November 2012, pp.322

”Kulüp Yazarlığı ve Etik İlkelere Etkileri: Spor Yazarlarının Algıları”,

”II. Medya Ve Etik Sempozyumu”, Elazığ, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.285-292

” Monopolization in Turkish Media and Effects on Sport Media: Sport Writers Opinions ”

”11th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2010, pp.371-372

Perceptions of Professional Football Players on Some Ethical Codes in T urkish Sport Media

International Scientific Conference, PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.95-96

, “Oyuncu Algılarına Göre Futbol Antrenörlerinin İletişim Beceri Düzeyleri”

“The İnternational Congress of Sports For All and Sport Tourism”, 11 - 14 November 2009, pp.40-41

“Bireysel ve Takım Sporu Antrenörlerinin Liderlik Davranış Analizleri ve Karşılaştırılması”: 36–37 pp., Antalya, November 2009.

“The İnternational Congress of Sports For All and Sport Tourism”, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2009, vol.36

”Spor İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Büyük Ölçekli Spor Merkezleri Örneği”

”Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi”, Turkey, 15 - 17 October 2003, pp.238-244

Books & Book Chapters

SPOR TESİSLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

in: Spor Tesisleri İşletmeciliği, MIZRAK, Orcan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları (ATAAÖF), Erzurum, pp.266-298, 2021

SPOR İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİ

in: Spor Tesisleri İşletmeciliği, MIZRAK, Orcan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları (ATAAÖF), Erzurum, pp.254-265, 2021

Rekreasyon Yönetimi

in: Rekreasyona Giriş, Ağduman, Fatih, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, pp.183-207, 2020

Yerel Yönetimler ve Rekreasyon

in: Rekreasyon Yönetimi, Ağduman, Fatih, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, pp.208-229, 2020

Sporda Hizmetlerinde Kalite

in: Yönetim ve Spor, A. Azmi Yetim, Zafer Çimen, Fatih Yenel, Pınar Karacan Doğan, Editor, Genişletilmiş 2. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.597-632, 2019

Spor Pazarlaması

in: Yönetim ve Spor, A. Azmi Yetim, Zafer Çimen, Fatih Yenel, Pınar Karacan Doğan, Editor, Genişletilmiş 2. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.503-562, 2019