Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPOR YÖNETİCİLİĞİ MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORİK BİR ANALİZ

4. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 17 May 2023

YÖNETİM YÖNETİME KARŞI: SPOR ORGANİZASYONLARINDAN TARİHSEL BİR DENEY

4. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 17 May 2023

DİJİTAL PLATFORMLARDAN SPOR YÖNETİCİLERİ İÇİN STADYUM KALİTESİNE İLİŞKİN İPUÇLARI

4. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 17 May 2023

Rebirth of the Olympic Boycotts: 2022 Bejing Winter Games

3rd International Recreation and Sport Management Congress, Antalya, Turkey, 16 May 2022, pp.25-27

Spor Örgütlerinde İlişki Pazarlama

19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi', Antalya, Turkey, 11 November 2021, pp.37-44

Spor kulüplerinde değer yaratma

18. Uluslararası spor bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2020, pp.32-39

“Evaluation of Event Quality Expectations: A Sample of Football Spectators”

16th International Sport Science Congress, 31 October - 03 November 2018, pp.1133-1134

An Attention Grabbing Sports Organisation With Marketing Strategies: Nba

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018, pp.335-336

Stadium Qualitiy Expectations Of Football Spectators: A Preliminary Study

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018, vol.449

An Investigation Of Adults Leisure Involvement Levels: Recreational Runners Sample

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.361-362 Creative Commons License

Effects Of Mega Sport Events: A Sample Of 23th Summer Deaflympics

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.363-364

”Relationship Among Exercise Motivation, Happiness and Life Satisfaction: A Sample of Visually Impaired Individuals”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1109-1110

”Determinants of Customer Loyalty in Sport Services: A Preliminary Study”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1048-1049

”Marketing Practices of Sports Centers Serving in Niche Market”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1050-1051

“Marketing Efforts in Sport and Recreation Centers: A Sample of Large Scale Centers”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.474-475

”New Trends in Turkish and Foreign Sports Management Studies”

”15th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1030-1031

Determinants of Customer Loyalty in Sport Services: A Preliminary Study

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Marketing Efforts in Sport and Recreation Centers: A Sample of Large Scale Centers

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

“Spor Federasyonları İl Temsilcilerinin Yönetsel Sorunlarına İlişkin Görüşleri”

“2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi”, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.77

“Spor Federasyonları İl Temsilcilerinin Mali Sorunlarına İlişkin Görüşleri”

“2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi”, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.75

”Spor Yönetiminde Güncel Araştırmalar”

”10th International Sport Science Student Congress”, 10 - 12 May 2017, pp.12-25

A New Strategy for Sport Marketers Content Marketing

14th International Sport Science Congress, 1 - 04 November 2016

Perceived Constrains and Motivation to Physical Activity Participation

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

The Managerial Problems of Sport Managers

5th International Conference on Science Culture and Sport, 13 - 15 April 2016, pp.83

Neler Bedensel Engelli Bireyleri Serbest Zaman Etkinliğine Motive Eder

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Turkey, 5 - 07 November 2015

Serbest Zaman Tutumu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 November 2015

Serbest Zaman Tutumu: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 November 2015

Neler Bedensel Engelli Bireyleri Serbest Zaman Etkinliğine Motive Eder

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 November 2015

“Hangi Faktörler Futbol Maçlarına Katılım Kararını Etkiler: BESYO Öğrencileri Örneği”, pp. 124, Çanakkale/Turkey, 10-13 September, 2015.

“4th. ULEAD Congress, International Congress on Research in Sport Sciences”, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 October 2015, pp.124

Why People Participate Leisure Time Activity A Türkish Perspective

ERPA "International Congress on Education”, ATİNA, Greece, 4 - 07 June 2015 Sustainable Development

A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services A Reliability and Validity Study

International Healt and Sports Science Education Congress, Atina, Greece, 04 June 2015 - 07 January 2016

A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services A Realiability and Validity Study

ERPA "International Congress on Education", ATİNA, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.182

Freebie and Moonlighting Implementation in Turkish Sport Media Sport Writers Perceptions

ERPA "International Congress on Education”, ATİNA, Greece, 4 - 07 June 2015

Why People Participate Leisure Time Physical Activity: A Turkish Perspective

International Healt and Sports Science Education Congress, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015

“Leisure Time Attitudes of Ankara Police Collage Students”, 408 p., Konya, 07-09 November, 2014.

”13th International Sport Science Congress”, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.408

”Uyarlamış Rekreasyonel Fiziksel Aktivitenin Otizimli Bireylerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”

”2th Recreational Researches Congress”, Kuşadası, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.56-67

“Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği-38’in Türkçe Versiyonu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”

2nd. Internetional Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 December 2012, pp.15

“Türk Spor Medyasında Avanta Gazeteciliği (Frebee): Spor Yazarlarının Algıları”

2nd. Internetional Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 December 2012, pp.58

An Examination of AttitudesTowardTheLeisureActivities A Sample of Adults

12th International SportScienceCongress, 12 - 14 December 2012, pp.344

”Moonlighting and Reflections on Turkish Sport Media: Sport Writers Opinions”

”12th International Sport Science Congress”, Denizli, Turkey, 12 - 14 November 2012, pp.322

”Kulüp Yazarlığı ve Etik İlkelere Etkileri: Spor Yazarlarının Algıları”,

”II. Medya Ve Etik Sempozyumu”, Elazığ, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.285-292

” Monopolization in Turkish Media and Effects on Sport Media: Sport Writers Opinions ”

”11th International Sport Science Congress”, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2010, pp.371-372

Perceptions of Professional Football Players on Some Ethical Codes in T urkish Sport Media

International Scientific Conference, PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.95-96

, “Oyuncu Algılarına Göre Futbol Antrenörlerinin İletişim Beceri Düzeyleri”

“The İnternational Congress of Sports For All and Sport Tourism”, 11 - 14 November 2009, pp.40-41

“Bireysel ve Takım Sporu Antrenörlerinin Liderlik Davranış Analizleri ve Karşılaştırılması”: 36–37 pp., Antalya, November 2009.

“The İnternational Congress of Sports For All and Sport Tourism”, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2009, vol.36

”Spor İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Büyük Ölçekli Spor Merkezleri Örneği”

”Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi”, Turkey, 15 - 17 October 2003, pp.238-244

Books & Book Chapters

SPOR TESİSLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

in: Spor Tesisleri İşletmeciliği, MIZRAK, Orcan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları (ATAAÖF), Erzurum, pp.266-298, 2021

Rekreasyon Yönetimi

in: Rekreasyona Giriş, Ağduman,Fatih, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, pp.183-207, 2020

Yerel Yönetimler ve Rekreasyon

in: Rekreasyon Yönetimi, Ağduman,Fatih, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, pp.208-229, 2020

Sporda Hizmetlerinde Kalite

in: Yönetim ve Spor, A. Azmi Yetim,Zafer Çimen,Fatih Yenel,Pınar Karacan Doğan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.597-632, 2019

Spor Pazarlaması

in: Yönetim ve Spor, A. Azmi Yetim,Zafer Çimen,Fatih Yenel,Pınar Karacan Doğan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.503-562, 2019

Metrics

Publication

130

Citation (WoS)

31

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

26

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals