Araştırma Alanları

 • İklim Değişimi ve İklim Modellemesi

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Çevresel Modelleme

 • Çevre Yönetimi

 • Hava Kirliliğinin İzlenmesi

 • Hava Kirliliği Modellemesi

 • Partikül Kontrolü

 • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Su ve Hava Kaynaklarının Yönetimi

 • Elektrokimyasal Teknolojiler

 • Çevre Teknolojileri

 • Yapı Bileşenleri ve Malzemeleri

 • Kompozit Malzemeler

 • Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları

 • Enerji

 • Termodinamik

 • Madenlerde Emniyet ve Çevre

 • Boruhatları

 • Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları

 • İplik Teknolojisi (Eğirme, Dokuma, Örme)

 • Teknik Tekstiller

 • Fiziksel Çevre Kontrolü

 • Proje ve Yapım Yönetimi

 • Yapı Malzemesi