Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An exergetic investigation of hot windbox and feedwater heating systems as repowering options for thermal power plants

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Plasma gasification of the medical waste

International Journal of Hydrogen Energy, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Numerical modeling of a downdraft plasma coal gasifier with plasma reactions

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.45, sa.5, ss.3532-3548, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increasing exergy efficiency of a coal-fired thermal power plant via feedwater-heating repowering application

International Journal of Exergy, cilt.29, ss.263-281, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

HEAT REMOVAL IMPROVEMENT IN AN ENCLOSURE WITH ELECTRONIC COMPONENTS FOR AIR CONDITIONING DEVICES

JOURNAL OF ENHANCED HEAT TRANSFER, cilt.26, sa.1, ss.1-14, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Disposal of olive mill wastewater with DC arc plasma method

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, cilt.217, ss.727-734, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Spiral Flow-Field Design on the Performance of a PEM Fuel Cell

Fuel Cells, cilt.17, sa.6, ss.786-793, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical modeling of a downdraft plasma gasification reactor

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, sa.4, ss.2583-2591, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Decreasing energy consumption and carbon footprint in a school building: a comparative study on energy audits

INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, cilt.13, sa.2, ss.237-257, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Thermal Repowering Alternatives for Thermal Power Plants

ENERGY, TRANSPORTATION AND GLOBAL WARMING, ss.513-525, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Waste heat utilization in natural gas pipeline compression stations by an organic rankine cycle

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.32, sa.2, ss.317-328, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

3e analysis of a solar assisted rotary type coal dryer

International Journal of Renewable Energy Research, cilt.2, sa.1, ss.16-22, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Solar repowering of Soma-A thermal power plant

Energy Conversion and Management, cilt.64, ss.232-237, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF AN INTEGRATED GASIFICATION COMBINED CYCLE POWER PLANT

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, sa.2, ss.43-53, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SECOND LAW AND SENSITIVITY ANALYSIS OF A COMBINED CYCLE POWER PLANT IN TURKEY

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, sa.2, ss.41-50, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of a fogging system on a combined cycle performance

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, cilt.224, sa.8, ss.1029-1038, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermodynamic analysis of a single effect absorption cooling system Tek etki•li• bi•r absorpsi•yonlu soǧutma si•stemi•ni•n termodi•nami•k anali•zi•

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.25, sa.2, ss.397-404, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECTS OF AMBIENT TEMPERATURE AND PRESSURE ON GAS TURBINE POWER PLANTS PERFORMANCE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.3, ss.495-503, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of ventilation in a living module designed for manned mission to Mars

International Journal of Sustainable Aviation, cilt.6, sa.4, ss.308-325, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kapalı alanlar için Covid-19 enfeksiyon riski hesaplama aracı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, sa.127, ss.76-79, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CFD analyses of the serpentine and parallel flow fields for PEM fuel cells

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE AVIATION, cilt.3, sa.2, ss.115-129, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hastanelerde Enerji Yönetimi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, sa.102, ss.38-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merkezi iklimlendirme sistemlerinde alın hızının ömür boyu maliyete etkileri

Tesisat Mühendisliği, cilt.142, ss.15-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soma A Termik Santralinin Besleme Suyu Ön Isıtma Uygulaması ile Yeniden Güçlendirilmesinin Teknoekonomik Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.32, ss.79-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Metan Üretim ive Karbon Nötr Topluma Geçiş

Mühendis ve Makina, cilt.54, sa.643, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exergetic Evaluation of an Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant Simulated by Seven Different Types of Turkish Lignite

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.37, sa.1, ss.42-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hot windbox repowering of Coal Fired Thermal Power Plants

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.37, sa.1, ss.33-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir kömür sobasının ısıl performans ve veriminin deneysel incelenmesi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.27-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3E Analysis Solar Assisted Rotary Type Coal Dryer

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.2, sa.1, ss.16-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design and Exergy Analysis of a Thermal Power Plant Using Different Types of Turkish Lignite

International Journal of Thermodynamics, cilt.14, sa.3, ss.125-133, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Binalarda Isı Yalıtımının Örnek İki Binada Karşılaştırılması ve Ekonomik Analizleri

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.71, ss.48-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kazan Test Merkezinin Kurulması Devreye Alınması Belgelendirme Amaçlı Isıl ve Çevresel Performans Testleri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, sa.119, ss.19-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isı Enerjisi Depolama Yöntemleri ve Binalarada Uygulanması

Politeknik Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.33-42, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazlaştırıcılı Kombine Çevrim Santrallerinde Yanma Öncesi Karbondioksit Tutma

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.16, sa.2, ss.173-179, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Energy Recovery from Waste Tires with Plasma Method

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.615-619 identifier identifier

A Newborn Incubator with a Laminar Flow Unit

ASHRAE Winter Conference, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Ocak - 01 Şubat 2017 identifier

Energy Management in Hospitals

XII. International HVAC+R&SANITARY TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Istanbul, 31 Mart - 02 Nisan 2016

Numerical Investigation of a Passive Chilled Beam System and Thermal Comfort Conditions

Climamed 2015 Mediterranean Congress of HVAC, Juan-Les-Pins, 9 - 11 Eylül 2015

Pasif Soğuk Kirişlerin Ofislerde Kullanılabilirliğinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

1D modeling of a single effect absorption cooling system

International Symposium on Sustainable Aviation, Istanbul, 31 Mayıs - 03 Haziran 2015

Comparison of Thermal Repowering Alternatives for Thermal Power Plants

Global Conference on Global Warming, Athens, 24 - 27 Mayıs 2015

Outdoor Electricity Generation Device

7th International Ege Energy Symposium&Exhibition, Uşak, 18 - 20 Haziran 2014

Bir Diş Hastanesinde Ön Enerji Etüdü ve Yıllık Enerji Tüketimi için Bir Belirteç

XI. Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, Istanbul, 8 - 10 Mayıs 2014

Direct and Indirect Co combustion of Lignite and Biomass

The 6th PSU NSU International Conference on Engineering and Technology (ICET 2013), NoviSad, 15 - 17 Mayıs 2013

Investigation of Thermoelectric Generator Locations in a Heat Cell

The 6th PSU NSU International Conference on Engineering and Technology (ICET 2013), NoviSad, Novi-Sad, Sırbistan, 15 - 17 Mayıs 2013

Hava Kaynaklı Bir Isı Pompasının Deneysel Termodinamik Analizi

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013

Soma A Termik Santralinin Paralel Yeniden Güçlendirilmesi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011

Bir Direkt Evaporatif Soğutma Sisteminin Deneysel Ekonomik ve Çevresel İncelemesi

Ulusal İklimlendirme Kongresi İKLİM 2011 Antalya, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2011

Utilization of a Parabolic TroughSolar System in a Direct Type Rotary Coal Dryer

Global Conference on Global Warming 2011 Lisbon Portugal, 11 - 14 Temmuz 2011

Integrated Gasification Combined Cycle and Repowering of Old Power Plants

Nuclear and Renewable Energy Resorces 2, Ankara, 4 - 07 Temmuz 2010

Comparison of Absorption Cooling and Fogging Inlet Air Cooling Systems in Gas Turbine Power Plants

The Fifth International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli, 27 - 30 Haziran 2010

A Power Plant Simulation Using Absorption Chillers for District Cooling

Clima 2010 10th REHVA World Congress, Antalya, 9 - 12 Mayıs 2010

Kobilerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması

Nuclear Renewable Energy sources Conference with International Participation, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2009

Design and technical economical and environmental analyses of a hydrogen fired multi-objective cogeneration system

13th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems 2007, ICENES 2007, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2007, cilt.2, ss.859-883 identifier

Sıfır Emisyonlu Termik Santral Geliştirilmesinde Mühendislik Yaklaşımları ve İrdelemeler

ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007

Kompresör Giriş Havasının Soğutulmasıyla Kombine Çevrim Santralinin Performansının Artırılması

ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi veTekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007

Technical Economical and Environmental Analyses of a Hydrogen Fired Multi Objective Cogeneration System

13thInternational Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, Istanbul, 3 - 08 Haziran 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

EN 378 Standardının Tanıtılması ve Seçim Kriterlerine Etkileri

HVAC Sistem Seçimi, Murat Çakan, Editör, Doğa Yayıncılık, İstanbul, ss.7-24, 2020

Numerical Analysis of Active Control of Flow on a DBD Plasma Actuator Integrated Airfoil

Sustainable Aviation Energy and Environmental Issues, Karakoç Hikmet T., Özerdem Barış M., Söğüt Ziya M., Çolpan Özgür C., Altuntaş Önder, Açıkkalp Emin, Editör, Springer, ss.363-374, 2016