Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diş hekimliğinde robotik uygulamalar: Bir literatür derlemesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.3, ss.125-133, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Protetik Diş Tedavisinde Sanal Artikülatör Uygulamaları

6. International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, 13 - 15 Haziran 2019

Assessment for flexural strength and surface hardness of CAD/CAM polymers (PMMA/PEEK) and heat-cured PMMA

International College of Prosthodontists and European Prosthodontic Association, 4 - 07 Eylül 2019

Diş Hekimliğinde robotik uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Okluzal Kayıt ve Sanal Artikülatör Kullanımının Klinik Okluzal Uyumlama Gereksinimine Etkisi

Türkiye Klinikleri Protetik Diş Tedavisi - Özel Konular Protetik Materyaller ve Güncel Uygulamaları - 2020, ÖZDEMİR Ali Kemal, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.57-62, 2020