Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of childhood low-grade central nervous system tumors in a tertiary center of LMIC

4th Hybrid Annual Pakistan Pediatric Neuro-oncology Symposium, Karachi, Pakistan, 1 - 03 December 2023, vol.1, pp.27

Akut Karaciğer Yetmezliği ile Tanı Alan Plazmablastik Lenfoma Vakası

Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 November 2023, pp.233-232

Pediatric Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas: Is There Any Potential For Better Survival?

55th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Ottawa, Canada, 11 - 14 October 2023 Creative Commons License

Safety and Efficacy of Covid-19 Vaccines in Children with Cancer

55th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 11 - 14 October 2023

Yumuşak Doku Şişliği ile Başvuran Timik Kist Olgusu

XXII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2023, pp.157 Creative Commons License

Koroid Pleksus Karsinomu

XXII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2023

Onkolojik hastalarda obezite gelişme nedenleri ve olgular

Çocuk Endokrinolojisi ve Onkolojisi Kesişim Noktaları Ortak Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2022

onkolojik aciller

XXI ulusal pediatrik kanser kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2021

Virilizasyon ve Multinodüler Guatr ile başvuran DICER1 Sendromlu Olgu Sunumu

XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, vol.1, no.156, pp.540-541 Sustainable Development

Pediatric Rhabdomyosarcoma: A Single Center Experience Over 30 Years

I1ST INTERNATIONAL DR. SAFIYE ALI MULTIDICIPLINARY STUDIES CONGRESS IN HEALTH SCIENCES AUGUST 6-7, 2021, ONLINE, 6 - 09 July 2021

Adolesanlarda Anormal Uterin Kanamaya Hematolog Gözüyle Yaklaşım

7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 2020 Sanal Kongre, Turkey, 13 - 14 November 2020, pp.124

Anne kanı ve kordon kanında vitamin B12, holotranskobalamin ve homosistein düzeylerinin karşılaştırılması

2.ULUSLARARASI DR.BEHÇET UZ ÇOCUK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 07 March 2020, vol.10, pp.104

Type 3 von Willebrand Disease in Three Sisters

16th INTERNATIONAL HEMOPHILIA CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2019, vol.2, pp.123

Talasemi Major hastalarında rejeksiyon sonrası yapılan ikinci nakiller: Tek merkez deneyimi

11. Ulusal Kemik iliği transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2019

Books & Book Chapters

ÇOCUK KANSERLERİNDE BESLENME VE MALNÜTRİSYON .

in: çocuk hematoloji ve onkolojide nütrisyon bülteni, mehmet kantar, Editor, akademi yayınevi, İstanbul, pp.1-8, 2021

MALİGN MELANOM

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ, EMEL CABI ÜNAL, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.118-126, 2021

Vitamin Eksiklikleri, İlişkili Hastalıklar ve Tedavi Prensipleri

in: Yenidoğan, Sağlam Çocuk ve Sosyal Pediatride Güncel Yaklaşımlar, adnan barutçu, ahmet çağrı çiftçi, asiye burcu şahin, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.275-287, 2020

OTOFAJİ ve KANSER

in: KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ ve İMMÜNOLOJİSİ, ESRA BOZGEYİK, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.87-94, 2020 Sustainable Development

ÇOCUKLARDA ANEMİYE YAKLAŞIM

in: BÜTÜNCÜL TIP BİRİNCİ BASAMAKTA ve AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI-TEDAVİ, AYDIN ÇİFTÇİ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2011-2015, 2019

TAM KAN SAYIMI ve PERİFERİK YAYMA DEĞERLENDİRİLMESİ

in: AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, ERSİN AKPINAR, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.1193-1198, 2019

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

22

H-Index (Scholar)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals