Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Onkolojik hastalarda obezite gelişme nedenleri ve olgular

Çocuk Endokrinolojisi ve Onkolojisi Kesişim Noktaları Ortak Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2022

onkolojik aciller

XXI ulusal pediatrik kanser kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2021

Virilizasyon ve Multinodüler Guatr ile başvuran DICER1 Sendromlu Olgu Sunumu

XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, vol.1, no.156, pp.540-541 Sustainable Development

Pediatric Rhabdomyosarcoma: A Single Center Experience Over 30 Years

I1ST INTERNATIONAL DR. SAFIYE ALI MULTIDICIPLINARY STUDIES CONGRESS IN HEALTH SCIENCES AUGUST 6-7, 2021, ONLINE, 6 - 09 July 2021

Adolesanlarda Anormal Uterin Kanamaya Hematolog Gözüyle Yaklaşım

7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 2020 Sanal Kongre, Turkey, 13 - 14 November 2020, pp.124

Anne kanı ve kordon kanında vitamin B12, holotranskobalamin ve homosistein düzeylerinin karşılaştırılması

2.ULUSLARARASI DR.BEHÇET UZ ÇOCUK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 07 March 2020, vol.10, pp.104

Type 3 von Willebrand Disease in Three Sisters

16th INTERNATIONAL HEMOPHILIA CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2019, vol.2, pp.123

Talasemi Major hastalarında rejeksiyon sonrası yapılan ikinci nakiller: Tek merkez deneyimi

11. Ulusal Kemik iliği transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2019

Books & Book Chapters

ÇOCUK KANSERLERİNDE BESLENME VE MALNÜTRİSYON .

in: çocuk hematoloji ve onkolojide nütrisyon bülteni, mehmet kantar, Editor, akademi yayınevi, İstanbul, pp.1-8, 2021

Vitamin Eksiklikleri, İlişkili Hastalıklar ve Tedavi Prensipleri

in: Yenidoğan, Sağlam Çocuk ve Sosyal Pediatride Güncel Yaklaşımlar, adnan barutçu, ahmet çağrı çiftçi, asiye burcu şahin, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.275-287, 2020

OTOFAJİ ve KANSER

in: KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ ve İMMÜNOLOJİSİ, ESRA BOZGEYİK, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.87-94, 2020 Sustainable Development

ÇOCUKLARDA ANEMİYE YAKLAŞIM

in: BÜTÜNCÜL TIP BİRİNCİ BASAMAKTA ve AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI-TEDAVİ, AYDIN ÇİFTÇİ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2011-2015, 2019

TAM KAN SAYIMI ve PERİFERİK YAYMA DEĞERLENDİRİLMESİ

in: AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, ERSİN AKPINAR, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.1193-1198, 2019