Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocukluk Çağı MDS ve JMML de nakil

Çocuklarda Kök Hücre Nakli, Savaş Kansoy, Editör, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara, ss.82-87, 2020

Çocukluk Çağı Febril nötropeni kılavuzları ve metaanalizler

Hematolog, Hematolojide Destek Tedaviler, Güner Hayri Özsan, Editör, Galenos, Ankara, ss.322-335, 2020