Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Antiproliferative and Antigenotoxic Effects of Some Lactic Acid Bacteria

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Probiyotik Bakterilerden Elde Edilen, Kanser ve Bağışıklık Sistemi Üzerinde Etkin Ekzopolisakkaritlerin (EPS) Gıda Katkı Maddesi Olarak Geliştirilmesi

IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Sürdürülebilir ve Rekabetçi Gıda Sektörü İçin İnovasyon, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2016