Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Fracture Mechanics in Adhesive Dentistry

FRACTURE MECHANICS: PROPERTIES, PATTERNS AND BEHAVIOURS, pp.297-320, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Snear layer removal efficiency

Annals of Medical Research, 2020 (Other Refereed National Journals)

Etilen Diamin Tetra Asetik Asit EDTA

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Apikal Preparasyon

Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

Renklenmiş endodontik tedavili periapikal lezyonlu santral dişin tedavisi olgu sunumu

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Harabiyet gösteren endodontik tedavi görmüş dişlerin fiber post ve direkt kompozit rezin ile restorasyonu olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.79-82, 2010 (Other Refereed National Journals)

Nd YAG lazer uygulamasının zirkonyum oksit postlerin kök kanal dentinine bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Dicle Üniveristesi Dişhekimliği Dergisi, vol.9, no.2, pp.24-29, 2008 (Other Refereed National Journals)

İki yeni apeks bulucunun in vitro karşılaştırılması

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 2006 (Other Refereed National Journals)

Endodontik Tedavili Dişlerde Post Uygulamaları

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 2006 (Other Refereed National Journals)

İki yeni nesil apeks bulucunun in vitro karşılaştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kök kanal tedavisinde Nd YAG lazer kullanımının apikal sızıntı üzerine etkisi

gazi üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.19-22, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Use of MTA as an Apical Barrier in Endodontic Retreatment.

25 th TDA International Dental Congress, 4 - 07 September 2019

Kök kanal dolgu tekniklerinin mikroskopik değerlendirmesi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

EksternalkökrezorpsiyonunBiodentineileyönetimi: olgusunumu

TürkDişHekimleriBirliği 24. UluslararasıDişhekimliğiKongresi, 27 - 30 September 2018

Apikal forameni genişletilmiş dişlerde farklı apeks bulucuların doğruluğunun karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, İstanbul., 15 - 17 May 2014

İn vitro olarak dört apeks bulucunun doğruluğunun karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, İstanbul., 15 May - 17 April 2014

Farklı kök kanal dolgu patlarının kullanımına bağlı oluşan koronal renklenmenin değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Haziran 2013, Louis Olympia Gemisi., Turkey, 1 - 04 June 2013

Farklı irrigasyon yöntemlerinin debris uzaklaştırma etkinliğinin değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Haziran 2013, Louis Olympia Gemisi., Turkey, 1 - 04 June 2013

Çeşitli kök kanal dolgu patlarının kullanımı sonrası renklenen dişlerin ağarma oranları

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Haziran 2013, Louis Olympia Gemisi., Turkey, 1 - 04 June 2013

Nd YAG lazer uygulamasının Ketac Endo nun apikal sızdırmazlığı üzerindeki etkileri

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 April 2000 - 21 April 2010

Diş hekimliği 4 ve 5 sınıf öğrencılerınin kompozit rezin hakkindaki bilgilerinin değerlendirilmesi

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2009

İki farklı beyazlatma aktivasyon sisteminin rezin restoratif materyallerin mikrosertliği üzerine etkisi

14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Turkey, 15 October - 18 April 2009

Pulpal temperature rise induced by different light activated bleaching techniques

14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Eylül 2009, Edinburgh., 24 - 26 September 2009

Farklı adeziv sistem uygulamalarının cam fiber postların push out bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği ve Kosova Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2009

Direkt rezin venerler diastema kapatılması olgu sunumu

I. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 8 - 12 October 2008

Direkt rezin venerlerle diastema kapatılması olgu sunumu

I. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, 8 - 12 October 2008

Tedavi sonrası renklenmiş periapikal lezyonlu kırık vakasının yeniden tedavisi olgu sunumu

I. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, 8 - 12 October 2008

Endodontik tedavi görmüş ve harabiyet gösteren dişlerin fiber post ve direk kompozit rezinlerle restorasyonu olgu bildirimi

I. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 8 - 12 October 2008

Fracture resistance of thin walled roots restored with different post systems

13th BİENNAL cONGRESS OF THE eUROPEAN sOCİETY OF eNDODONTOLOGY, İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2007

ND YAG Lazer ve Silan Uygulamasının Zirkonyum Diyoksit Postların Bağlanma Dayanımlarına Etkileri

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 April 2007

Nd YAG lazer ve silan uygulamasının zirkonyum dioksit postların bağlanma dayanımına etkileri

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 April 2007

Farklı Geçici Restoratif Materyallerin Mikrosızıntısının Değerlendirilmesi

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 November 2006

Er YAG lazer ve frez ile hazırlanan sınıf V restorasyonların mikrosızıntısının değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 29 September - 01 October 2005

Kök kanal dentinine Er YAG ve Nd YAG lazer uygulamasının etkileri SEM çalışması

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 29 September - 01 October 2005

İki yeni apeks bulucunun in vitro karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28 - 30 May 2004

Books & Book Chapters

Chapter 2: The Permanent Maxillary and Mandibular Premolar Teeth

in: Dental Anatomy, Bağdagül HELVACIOĞLU KIVANÇ, Editor, IntechOpen Limited, Londrina, pp.37-58, 2018

Fracture Mechanics In Adhesive Dentistry

in: Fracture Mechanics Properties Patterns and Behaviours, Lucas Maximo Alves, Editor, Intech, pp.297-320, 2016