Assoc. Prof.BAHADIR KILCAN


Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Social Sciences, Education in Social Sciences, Education in History, Education in Geography, Teacher Training


Names in Publications: kilcan, bahadir, kilcan, b.

Metrics

Publication

150

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

9

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2013

2010 - 2013

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Gazi University, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr)

2009

2009

Postgraduate

İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri ” Kırşehir ili örneği ”

Nigde Omer Halisdemir University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Elementary School Education

Teacher Training in Social Sciences

Education in Social Sciences

Education in History

Education in Geography

Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Managerial Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

Deputy Director of the Center

Gazi University

Courses

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Doctorate

Doctorate

Değerler eğitimi

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Undergraduate

Undergraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Doctorate

Doctorate

Değerler Eğitimi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Metaforik Çalışmalar

Undergraduate

Undergraduate

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

Undergraduate

Undergraduate

OKUL DENEYİMİ

Undergraduate

Undergraduate

SOSYAL BİLGİLER SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMESİ

Undergraduate

Undergraduate

SEÇMELİ-II(DEĞERLER EĞİTİMİ)

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Teknikleri

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KILCAN B., ŞİMŞEK Ü.

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.5, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Matematiksel Yetkinliğe İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

KILCAN T., PALAZ T., KILCAN B.

Journal of Multidisciplinary Studies in Education, vol.5, no.1, pp.1-17, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Farklılıklara Saygı Konusuna İlişkin Etkinlik Önerisi

ŞİMŞEK Ü., KILCAN B.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.56, no.3, pp.1547-1558, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Ortaokul öğrencileri için matematiksel yetkinlik ölçeği geliştirme çalışması

KILCAN T., PALAZ T., KILCAN B.

Gelecek Vizyonlar Dergisi, vol.5, no.2, pp.28-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Investigation of Social Studies Curriculum in Regards to Migrant, Refugee, Asylum-Seekers Concepts

KILCAN B., ŞİMŞEK Ü.

Participatory Educational Research (PER), vol.8, no.1, pp.395-408, 2021 (Scopus) Sustainable Development identifier

2020

2020

Ortaokul Öğrencilerinin E-Okuryazarlığa İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bilge B., Kılcan B.

Sosyal Bilgilerde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.114-130, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Barışa Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi

KILCAN B., ÇEPNİ O., PALAZ T.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.276-285, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Kök Değerlere İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Algıları: Nitel Bir Araştırma

Çengel S., Kılcan B.

Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, vol.2, no.2, pp.70-87, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Beşeri coğrafya dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

KILCAN B., ÇETİN T., ABLAK S., GÜRGÜR M.

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.8, no.3, pp.913-927, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Veliler açısından sosyal bilgiler dersi ne ifade ediyor?

ÇEPNİ O., KILCAN B.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.4, pp.3247-3265, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Finansal tutum ölçeğinin (FTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

KILCAN B., Ergür Ş.

Gelecek Vizyonlar Dergisi, vol.3, no.3, pp.58-68, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Inclusive education through the eyes of teachers

ŞİMŞEK Ü., KILCAN B.

International Journal of Psychology and Educational Studies, vol.6, no.3, pp.27-37, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Sözlü ve yazılı kültür aktarımında sosyal bilgiler dersinin rolüne ilişkin öğretmen görüşleri,

ÇEPNİ O., KILCAN B., PALAZ T.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.629-644, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Mülteci Öğrencilere Yönelik Düşüncelerinin ve Tutumlarının Belirlenmesi

Palaz T., Çepni O., Kılcan B.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.14, no.3, pp.1661-1684, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

E-Okuryazarlığa yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

KILCAN B., GÜLBUDAK B.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF), vol.1, no.1, pp.56-71, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Sosyal bilgiler taslak programının (2017) akademisyen görüşlerine göre değerlendirilmesi

ÇEPNİ O., KILCAN B., PALAZ T.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.50, pp.520-547, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Students' Opinions Level of Knowledge on Revolution History of Turkish Republic and Kemalism Course

Palaz T., Kılcan B., Gulbudak B.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, no.1, pp.362-377, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2019

2019

Hünkar Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi’nin kök değerler açısından incelenmesi

Gürgil F., Kılcan B., Kılıçoğlu G., Kurtoğlu F. S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION, vol.8, no.1, pp.446-461, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Teachers’ Opinions on The Role of The Social Studies Lesson in Oral and Written Cultural Transmission

PALAZ T., ÇEPNİ O., KILCAN B.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.629-644, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

SOSYAL BİLGİLER TASLAK PROGRAMININ (2017) AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİNEGÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇEPNİ O., KILCAN B., PALAZ T.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) dergilerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi

KILCAN B., Üçarkuş E.

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.2, no.1, pp.42-54, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Examining Social Studies Teachers’ Views on Branch Teachers’ Committee Meetings

KILCAN B., ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç.

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.4, pp.143-153, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

An Investigation of Student Perceptions of The Solidarıty Value in The Social Studies Curriculum

Kılcan B., Akbaba B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.1, pp.185-210, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Problems Experienced in Postgraduate Education and Solutions: A Qualitative Study on Graduate Students’ Views

ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç. , KILCAN B.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, no.1, pp.1-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Development of a Scale Measuring Attitudes towards Individual Peace: A Validity and Reliability Study

KILCAN B.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.1, pp.398-413, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Kültürel Turizm ve Hacı Bektaş Velî’ye İlişkin Düşünceleri

KILCAN B., ÇETİN T.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.82, pp.71-89, 2017 (Scopus)

2017

2017

Mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

KILCAN B., ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç.

Journal of Human Sciences, vol.14, no.2, pp.1045-1057, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Sixth and Seventh Graders' Perceptions of Khoja Ahmad Yassawi

Kılcan B., Akbaba B., Gulbudak B.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, pp.549-564, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2016

2016

Öğrencilerce küsmek barışmak ve barış eğitimi

KILCAN B.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.3, pp.193-210, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

An evaluation of Ignac Kunos's forty-four Turkish fairy tales in terms of values

KILCAN B.

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.5, no.3, pp.82-94, 2016 (ESCI) Creative Commons License identifier

2015

2015

Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevlerinin Muhatapları Tarafından Değerlendirilmesi

Palaz T., Kılcan B., Akbaba B., Çepni O.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.248-264, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

Examining Secondary School Students Perceptions of the Concept of Migration A Qualitative Study

ÇETİN T., KILCAN B., güneş c., ÇEPNİ O.

International Journal of Education, vol.7, no.3, pp.97, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

A qualitative examination of the perceptions of the eight grade students regarding the concept of environmental pollution

KILCAN B., ÇEPNİ O.

J. Int. Environmental Application Science, vol.10, no.2, pp.239-250, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2014

2014

Primary school students views of digital citizenship

ÇEPNİ O., OĞUZ HAÇAT S., KILCAN B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar, vol.18, no.3, pp.251-266, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Prospective Social Studies Teachers' Attitudes Towards Oral History Studies

Akbaba B., Kılcan B.

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.13, no.3, pp.746-758, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2014

2014

Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri

AKBABA B., DEMİRTAŞ B., BİRBUDAK T. S. , KILCAN B.

Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.6, no.2, pp.207-226, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Prospective teachers reasons for choosing teaching as a profession

KILCAN B., KEÇE M., ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.1, pp.69-80, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi

KILCAN B., AKBABA B.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, no.4, pp.1047-1076, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

The effect of 2011 Van earthquake on 8th grade students value rankings

Akbaba B., Kılcan B., Çepni O.

Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.3, no.4, pp.75-85, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2013

2013

Examining Students’ Perceptions On Sensitivity To Cultural Heritage Value In Social Sciences Teaching Program

Kılcan B., Akbaba B.

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.5, no.3, pp.113-137, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2012

2012

Develeopment of An Attitude Scale Toward Oral History: A Validity and Reliability Study

Akbaba B., Kılcan B.

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-10, 2012 (ESCI) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ŞİMŞEK Ü., KILCAN B.

V. International Congress of Social Sciences Research, Ankara, Turkey, 26 October 2021

2021

2021

Sağlık Konuları Bağlamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının (2005-2018) Karşılaştırılması

YILDIZ Ç., KILCAN B.

V. International Congress of Social Sciences Research, Ankara, Turkey, 26 October 2021

2020

2020

Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan farklılıklara saygı konusuna ilişkin etkinlik önerisi

ŞİMŞEK Ü., KILCAN B.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES - 4, Karabük, Turkey, 24 - 26 December 2020

2020

2020

Ortaokul öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı: Bir metafor analizi

Aşcı F., KILCAN B.

4. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi ISPEC, 12 - 14 June 2020

2020

2020

Teacher candidates’ self-efficay of designing computer technology supported material

KILCAN B., ÇEPNİ O.

5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (İCOMUS), 28 - 30 May 2020

2020

2020

Attitudes of university students about human geography course

ÇEPNİ O., KILCAN B.

5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (İCOMUS), 28 - 30 May 2020

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Vatan Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi: Metaforik Bir Çalışma

BAYAT M. O. , KILCAN B.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 September 2019

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Aile Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi: Metaforik Bir Çalışma

BAYAT M. O. , KILCAN B.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 September 2019

2019

2019

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi İlkelerine Uyma Düzeylerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

ÇEPNİ O., KILCAN B.

Sixth International Mediterranean Social SciencesCongress), 3 - 05 September 2019

2019

2019

Lisansüstü Eğitimi Alan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İdeal Öğretmen Algısı

KILCAN B., ÇEPNİ O.

3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA, 10 - 13 October 2019

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Finansal Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ergür Çengelci Ş., KILCAN B.

3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA, 10 - 13 October 2019

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Lise Kavramına İlişkin Algılarınınİncelenmesi: Metaforik Bir Çalışma

KILCAN B., Çengel S.

V Human and Civilization Congress From Past to Future, 17 - 21 April 2019

2019

2019

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl BecerileriYeterlik Algılarının İncelenmesi

ÇEPNİ O., KILCAN B.

V Human and Civilization Congress From Past to Future, 17 - 21 April 2019

2018

2018

Öğretmen adaylarının ders planına yönelik algıları

GÜLERYÜZ O., KILCAN B.

International Symposium on Social Studies Education VII, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.443-455

2018

2018

Investigation of Secondary School Students' Perceptions Regarding the Concept of Culture

Akbaba B., Kılcan B., Gürgür M.

International Symposium on Social Studies Education VII, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.244-255 Creative Commons License

2018

2018

Ortaokul öğrencilerinin UNESCO’xxya ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi

PALAZ T., KILINÇ A. Ç. , KILCAN B., ÇEPNİ O.

2. Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.241-254

2018

2018

Öğretmenlerin nitelikli bir okul müdüründen beklentileri: Nitel bir araştırma

KILINÇ A. Ç. , KILCAN B., ÇEPNİ O.

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.128-139

2018

2018

Yeni doçentlik yönetmeliğine ilişkin öğretim üyelerinin görüşleri: Nitel bir araştırma

ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç. , KILCAN B.

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.422-431

2018

2018

Ortaokul öğrencilerinin UNESCO’ya ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi

PALAZ T., KILINÇ A. Ç. , KILCAN B., ÇEPNİ O.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 07 December 2018

2018

2018

E-Okuryazarlığa yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

KILCAN B., GÜLBUDAK B.

I.Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018

2018

2018

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bireysel barışa yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlerce incelenmesi

KILCAN B., ÇEPNİ O., PALAZ T.

III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.271

2018

2018

Ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının belirlenmesi

PALAZ T., ÇEPNİ O., KILCAN B.

III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.272 Sustainable Development

2018

2018

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bireysel barışa yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlerce incelenmesi

KILCAN B., ÇEPNİ O., PALAZ T.

III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

2018

2018

Ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının belirlenmesi

PALAZ T., ÇEPNİ O., KILCAN B.

III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018 Sustainable Development

2018

2018

Zorunlu göçe maruz kalan öğrencilerin okullaşma durumu: Etimesgut ilçesi örneği.

KILCAN B., ABLAK S., KILIÇOĞLU G.

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 March 2018, vol.2

2018

2018

Cumhuriyetten günümüze okullaşma durumu: Etimesgut ilçesi örneği

KILCAN B., ABLAK S., KILIÇOĞLU G.

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 March 2018

2017

2017

Bireysel barışa yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

KILCAN B.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017

2017

2017

Veliler açısından sosyal bilgiler dersi ne ifade ediyor?

KILCAN B., ÇEPNİ O.

I. International World of Turks Symposium of Social Sciences, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Sözlü ve yazılı kültür aktarımında sosyal bilgiler dersinin rolüne ilişkin öğretmen görüşleri

ÇEPNİ O., KILCAN B.

I. International World of Turks Symposium of Social Sciences, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Sosyal bilgiler dersi zümre toplantılarına ilişkin öğretmen görüşleri.

KILCAN B., ÇEPNİ O.

International Symposium on Social Studies Education VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

2017

2017

Sosyal bilgiler taslak programının (2017) akademisyen görüşlerine göre değerlendirilmesi.

ÇEPNİ O., KILCAN B.

International Symposium on Social Studies Education VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

2017

2017

Değerler eğitimi açısından eğitim bilişim ağı (EBA) e-dergilerinin incelenmesi.

KILCAN B., Üçarkuş E.

International Symposium on Social Studies Education VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

2016

2016

Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin Hoca Ahmed Yesevi algıları

KILCAN B., AKBABA B., GÜLBUDAK B.

International Turkic World Education Sciences and Social Sciences Congress, held in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016, 1 - 04 December 2016

2016

2016

Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

KILCAN B., ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç.

International Turkic World Education Sciences and Social Sciences Congress, held in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016, 1 - 04 December 2016 Sustainable Development

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇEPNİ O., KILCAN B., KILINÇ A. Ç.

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.596-603

2016

2016

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleyebilme öz yeterlik inançları

ÇEPNİ O., KILCAN B., palaz t.

International Symposium on Social Studies Education V, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.140-147

2016

2016

Sekizinci sınıf öğrencilerinin milli kültür kavramına yönelik algıları

KILCAN B., ÇETİN T., GÜNEŞ C.

International Symposium on Social Studies Education V, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.330-339

2016

2016

Ortaokul öğrencilerinin medya kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi

KILCAN B., ÇAKIR U.

International Symposium on Social Studies Education V, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.388-397

2016

2016

Öğretmen adaylarının araştırmaya yönelik direnç davranışlarının belirlenmesi

KILCAN B., ÇEPNİ O., ABLAK S.

International Symposium on Social Studies Education V, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.278-284

2016

2016

Öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma

KILINÇ A. Ç. , ÇEPNİ O., KILCAN B., PALAZ T.

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 July - 15 December 2016

2016

2016

Öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörlerin incelenmesi

ABLAK S., ÇEPNİ O., KILCAN B., KILINÇ A. Ç.

International Congresses on Education, Bosnia And Herzegovina, 2 - 05 June 2016, pp.102-107

2016

2016

Coğrafya dersinde coğrafi bilgi sistemleri kullanımına yönelik öğretmen görüşleri

AYDIN F., KILCAN B.

International Congresses on Education, Bosnia And Herzegovina, 2 - 05 June 2016, pp.1009-1016

2016

2016

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sivil toplum kuruluşu kavramına yönelik algıları

KILCAN B., ÖZELMACI Ş.

International Symposium on Social Studies Education V, 28 - 30 April 2016

2015

2015

Değer öğretiminde tarihi bir olayın kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama: Bosnalı Salih Kadiç’xxin yaşadıkları

KILCAN B.

International Research Congress on Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 06 May 2015, pp.577-588

2015

2015

Öğrencilerce Küsmek barışmak ve barış eğitimi

KILCAN B.

International Symposium on Social Studies Education IV, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015

2015

2015

Göçün yaşandığı yerleşim yerlerinde bulunan öğrencilerin göç kavramına yönelik algıları

ÇETİN T., KILCAN B., güneş c.

nternational Symposium on Social Studies Education IV, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015 Sustainable Development

2014

2014

Sosyal bilgiler dersinde verilen performans görevlerinin muhatapları tarafından değerlendirilmesi

PALAZ T., KILCAN B., AKBABA B.

International Symposium on Social Studies Education III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

2014

2014

Sosyal bilgiler dersinde verilen performans görevlerinin muhatapları tarafından değerlendirilmesi

PALAZ T., KILCAN B., AKBABA B.

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.159-160

2013

2013

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Değer Sıralamalarında Van da Yaşanan Depremin Etkisi

AKBABA B., KILCAN B., ÇEPNİ O.

International Symposium on Social Studies Education II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013

2012

2012

İnternet kullanımının iyi bir vatandaş yetiştirmedeki rolü

ÇEPNİ O., OĞUZ HAÇAT S., KILCAN B.

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012

2012

2012

Öğretmen adaylarının sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumları

AKBABA B., KILCAN B.

2nd International Symposium on History Education, Trabzon, Turkey, 14 June - 16 April 2012

2011

2011

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri: Gazi Üniversitesi Örneği

KILCAN B., KEÇE M., ÇEPNİ O.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011

Books & Book Chapters

2020

2020

Öğretmen adaylarının bilişim teknolojisi destekli materyal tasarlama ve kullanmaya yönelik öz yeterlikleri

KILCAN B., ÇEPNİ O.

in: Eğitim ve İş Dünyası Metaforları Akademiden Değerlendirmeler, Tüfekçi, N., Editor, SRA Academic Publishing, pp.1-26, 2020

2020

2020

Forrest Carter’in “Küçük Ağaç’ın Eğitimi” adlı eserinin kök değerler açısından incelenmesi

Kılcan T., Bulut H., KILCAN B.

in: Yenilikçi öğrenme ve öğretim uygulamaları, Kırkıç, K. A., Editor, İksad publishing house, pp.281-308, 2020

2020

2020

Ortaokul öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı: Bir metafor analizi

Aşcı F., KILCAN B.

in: Yenilikçi öğrenme ve öğretim uygulamaları, Kırkıç, K. A., Editor, İksad publishing house, pp.331-355, 2020

2020

2020

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SOSYAL BİLGİLER

KILCAN B., SEYHAN O., Güneş G.

in: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - IV, Turan, R. ve Akdağ, H., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.203-225, 2020

2020

2020

Beşerî coğrafya dersine ilişkin üniversite öğrencilerinin tutumları

ÇEPNİ O., KILCAN B.

in: Eğitim ve İş Dünyası Metaforları Akademiden Değerlendirmeler, Tüfekçi, N., Editor, SRA Academic Publishing, pp.75-94, 2020

2020

2020

Türkiye’xxde Karakter ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırmaları

KILCAN B.

in: Karakter ve Değerler Eğitimi, Ekşi Halil ve Katılmış Ahmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.309-350, 2020

2019

2019

Kunıyoshi Obara

Kılcan B.

in: Dünya eğitimine yön verenler II., Safran M., Editor, MEB, Ankara, pp.635-651, 2019

2019

2019

Karar verme

Kılcan B.

in: Sosyal bilgilerde beceri eğitimi, Aksoy Bülent,Akbaba Bülent,Kılcan bahadır, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.353-354, 2019

2019

2019

Literacy in social studies education

Demir F. B. , OĞUZ HAÇAT S., KILCAN B.

in: New Horizons in Eduational Sciences, Çetin, Turhan, Hamzaoğlu, Ergin, Dikmenli, Yurdal ve Kılcan, Bahadır, Editor, SRA Academic Publishing, pp.267-278, 2019

2019

2019

Sosyal Bilgiler ve Tarih

AKBABA B., KILCAN B.

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, Demircioğlu, İsmail Hakkı, Kaymakcı, Selahattin, Demircioğlu, Ebru, Editor, Pegem Akademi, pp.747-772, 2019

2019

2019

Bilmeceler ile Sosyal Bilgiler Öğretimi

Palaz T., Kılcan B.

in: Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, Tokcan Halil., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.417-432, 2019

2019

2019

Bilmeceler ile sosyal bilgiler öğretimi

PALAZ T., KILCAN B.

in: Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, Halil Tokcan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.417-432, 2019

2017

2017

Eğitim bilimlerinde metaforların veri toplama aracı olarak kullanılması, örnek bir uygulama.

KILCAN B.

in: Metafor Eğitimde Metaforik Çalışmalar İçin Bir Uygulama Rehberi, Bahadır KILCAN, Editor, Pegem A, Ankara, pp.93-112, 2017

2017

2017

E-okuryazarlık ve sosyal bilgiler

KILCAN B., ÇEPNİ O.

in: Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar III, Refik Turan, Hakan Akdağ, Editor, Pegem A, Ankara, pp.337-353, 2017

2016

2016

Faculty Member Problem Development Plans: A Document Analysis Study

ÖZDEMİR Ü., ÇEPNİ O., KILCAN B., KILINÇ A. Ç.

in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, R. Efe, İ. Cürebal, G. Nyussupova and E. Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski Universitey Press, Sofija, pp.681-704, 2016

2016

2016

İnsan Hakları Sorunu

KILCAN B.

in: Günümüz Dünya Sorunları, Fatih Aydın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.447-468, 2016

2015

2015

Karikatüre Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

PALAZ T., KILCAN B., ÇETİN KÖROĞLU Z.

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, Ekici Gülay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.127-169, 2015

2015

2015

Karikatüre dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımı

TEVFİK P., KILCAN B., ÇETİN KÖROĞLU Z.

in: Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme öğretme yaklaşımları II, GÜLAY EKİCİ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.127-169, 2015

2014

2014

The urbanization perceptions of the eight grade students

KILCAN B., ÇETİN T., AKSOY B.

in: Urban and Urbanization, Efe Recep, Onay, Turgut Tüzün, Sharuho Igor, and Atasoy Emin, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.325-342, 2014 Sustainable Development

2013

2013

Sosyal bilgiler ders kitaplarında değer eğitimi

KILCAN B.

in: Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu sosyal bilgiler, Akbaba, Bülent, Editor, Pegem A, Ankara, pp.311-325, 2013

2013

2013

Sosyal bilgiler ders kitaplarında bilimsel içerik

KILCAN B., KEÇE M., ÇEPNİ O.

in: Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu sosyal bilgiler, Akbaba, Bülent, Editor, Pegem A, Ankara, pp.79-104, 2013

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD)

Committee Member

2017 - 2019

2017 - 2019

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ

Committee Member

Tasks In Event Organizations

Aralık 2020

Aralık 2020

4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA)Sustainable Development

Scientific Congress

Kılcan B.
Karabük, Turkey


Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Gazi Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Gazi Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Gazi Üniversitesi