Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2006 - 2011 Associate Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2006 Lecturer

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1989 - 1994 Expert

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2006 - Continues Doçent Doktor

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 2002 - 2006 Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 1999 - 2002 Uzman Doktor (Farmakolog)

  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı İlaç Kontrol ve Kozmetik Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara

 • 1994 - 1997 "Reasearch Associate"

  Duke Üniversitesi Tıp Merkezi, Nöroloji Bölümü, Epilepsi Araştırma lAboratuvarları

 • 1994 - 1997 Uzman Doktor (Farmakolog)

  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı İlaç Kontrol ve Kozmetik Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara

 • 1989 - 1994 Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı