Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Pre-service Physics Teachers’s Recognition of Apparatuses Used in Mechanics and Electricity and Magnetism Experiments

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.12, pp.2864-2874, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates’ wave concepts

Physics Education, vol.53, no.5, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi

Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.127-153, 2014 (Other Refereed National Journals)

Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011

Turkish Journal of Science Education (TUSED), vol.10, no.4, pp.151-163, 2013 (Other Refereed National Journals) identifier

Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., vol.24, no.3, pp.23-38, 2004 (Other Refereed National Journals)

Sarmal Yay Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları

Milli Eğitim Dergisi, no.163, pp.144-154, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilimlerinde Kullanılan Modellerle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Tespit Edilmesi

A.İ.B.Ü., Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.7, pp.1-14, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fizik Konularının Öğretiminde Alternatif Çözümlerin Öğrenci Başarısına Etkisi

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.49-59, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.1, no.13, pp.110-128, 2003 (Other Refereed National Journals)

Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları

Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.111-124, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fizik Öğretmen Adayları Fizikteki Matematiksel Problemleri Artık Çözemiyor Mu? Bir Kuvvetin Yaptığı İşi Hesaplama

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016

Fizik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Şekilleri Algılama ve Tanımlama Durumlarının Araştırılması

11. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 11 - 14 September 2014

Dalgalar Konusuyla İlgili Deneylerin Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kavramlar Üzerine Etkisi

INTERNATIONAL CONFERENCEON NEW TRENDS INEDUCATION ANDTHEIR IMPLICATIONS, 27 - 29 April 2011

Öğrencilerin Temel Mekanik Kavramları ile İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 25 September 2010

Bilgisayar Simülasyonları: Sarmal Yay Sitemindeki Enerji Değişimlerinin İncelenmesi

IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 25 September 2010

Analysis of Science Students’ Views about Model and Modelling

GIREP CONFERENCE-Modelling in Physics and Physics Education, Netherlands, 20 - 25 August 2006

Books & Book Chapters