Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service Physics Teachers’s Recognition of Apparatuses Used in Mechanics and Electricity and Magnetism Experiments

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.12, ss.2864-2874, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates’ wave concepts

Physics Education, cilt.53, sa.5, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi

Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.127-153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011

Turkish Journal of Science Education (TUSED), cilt.10, sa.4, ss.151-163, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.24, sa.3, ss.23-38, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarmal Yay Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları

Milli Eğitim Dergisi, sa.163, ss.144-154, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimlerinde Kullanılan Modellerle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Tespit Edilmesi

A.İ.B.Ü., Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.1-14, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Konularının Öğretiminde Alternatif Çözümlerin Öğrenci Başarısına Etkisi

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.49-59, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.1, sa.13, ss.110-128, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları

Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.111-124, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fizik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Şekilleri Algılama ve Tanımlama Durumlarının Araştırılması

11. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Dalgalar Konusuyla İlgili Deneylerin Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kavramlar Üzerine Etkisi

INTERNATIONAL CONFERENCEON NEW TRENDS INEDUCATION ANDTHEIR IMPLICATIONS, 27 - 29 Nisan 2011

Öğrencilerin Temel Mekanik Kavramları ile İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Bilgisayar Simülasyonları: Sarmal Yay Sitemindeki Enerji Değişimlerinin İncelenmesi

IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Analysis of Science Students’ Views about Model and Modelling

GIREP CONFERENCE-Modelling in Physics and Physics Education, Hollanda, 20 - 25 Ağustos 2006

Kitap & Kitap Bölümleri