Prof.Dr.

AYŞE GÜLNİHAL CANSEVEN KURŞUN


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Eğitim Bilgileri

1993 - 1998

1993 - 1998

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik (Dr), Türkiye

1990 - 1993

1990 - 1993

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik (Yl) (Tezli), Türkiye

1979 - 1990

1979 - 1990

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Değişik şiddet ve süreli magnetik alanların deri hidroksiprolin seviyesine etkisi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik (Dr)

1993

1993

Yüksek Lisans

Düşük şiddetli sabit akımların yara kollagen sentezine etkisi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik (Yl) (Tezli)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (Sertifika no : 11106804, 23.02.2014 ve Sertifika no: 11109341, 24.05.2014)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

2014

2014

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi (Sertifika no: 4135, 12.05.2014)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü

2013

2013

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı (Sertifika no : 59896, 14.01.2014)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Biyofizik, Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektromanyetik, Biyofizik, Biyoinformatik, Nörobiyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

1992 - 2003

1992 - 2003

Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

1990 - 1992

1990 - 1992

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - 2020

2017 - 2020

Merkez Müdürü

Gazi Üniversitesi, Rektörlük, Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma (GNRK) Merkezi

2015 - 2018

2015 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2005 - 2017

2005 - 2017

Merkez Müdür Yardımcısı

Gazi Üniversitesi, Rektörlük, Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma (GNRK) Merkezi

2015 - 2016

2015 - 2016

TURKEY MC Member of EU COST TD1104 Action

University of Ljubljana, EU COST TD1104 Action on Electroporation Based Technologies and Treatments

2009 - 2010

2009 - 2010

Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

SES VE İŞİTME BİYOFİZİĞİ

Doktora

Doktora

SOLUNUM BİYOFİZİĞİ

Doktora

Doktora

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

Tıp Fakültesi Dönem II Biyofizik

Lisans

Lisans

Tıp Fakültesi Dönem I Biyofizik

Lisans

Lisans

TIP AKÜLTESİ 1. SINIF FİZİK VE BİYOFİZİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİYOFİZİK VE ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ

Doktora

Doktora

TEZ DÖNEMİ

Lisans

Lisans

İNGİLİZCE TIP 1. SINIF PHYSICS AND BIOPHYSICS

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Effects of Intermittent and Continuous Magnetic Fields on Trace Element Levels in Guinea Pigs

Erdem O., Akay C., COŞKUN CEVHER Ş. , CANSEVEN KURŞUN A. G. , AYDIN A., Seyhan N.

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.181, sa.2, ss.265-271, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Effects of Cisplatin Electrochemotherapy on Human Neuroblastoma Cells

EŞMEKAYA M. A. , KAYHAN H. , Coskun A., CANSEVEN KURŞUN A. G.

JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY, cilt.249, sa.5, ss.601-610, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Occupational exposure to magnetic fields from transformer stations and electric enclosures in Turkey

Cam S. T. , Firlarer A., Ozden S., CANSEVEN KURŞUN A. G. , Seyhan N.

ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.30, sa.2, ss.74-79, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Evaluation of Non Ionizing Radiation Around the Dielectric Heaters and Sealers: A Case Report

Sirav B. , Tuysuz M. Z. , CANSEVEN KURŞUN A. G. , Seyhan N.

ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.29, sa.4, ss.144-153, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

EFFECTS OF EXTREMELY LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELD ON HEALTHY FIBROBLASTS AND BREAST CANCER CELLS

KAYHAN H. , ERDEBİLLİ B., GÖNEN S. , EŞMEKAYA M. A. , Ertekin E., CANSEVEN KURŞUN A. G.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.83, sa.4, ss.384-389, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Cep telefonu maruziyetinden kaynaklanan Radyofrekans elektromanyetik alanın apoptoz üzerine etkisi

TÜYSÜZ M. Z. , KAYHAN H. , YAR SAĞLAM A. S. , BAĞRIAÇIK E. Ü. , YAĞCI A. M. , CANSEVEN KURŞUN A. G.

Journal of Harran University Medical Faculty, cilt.16, sa.1, ss.123-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Finite element analysis of electric field for in-vitro electropermeabilization

ARSLAN S., EŞMEKAYA M. A. , CANSEVEN KURŞUN A. G.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.14-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kablosuz İletişim Kaynaklı Elektromanyetik Kirlilik ve Olası Sağlık ve Biyolojik Etkileri

ARAL B. , CANSEVEN KURŞUN A. G. , SEYHAN H. N.

TMMOB EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni, cilt.3, ss.13-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Teknolojinin yaygın kullanımı sağlığımızı nasıl etkiliyor : GNRK Merkezi Ölçüm Verileri ve Öneriler

CANSEVEN KURŞUN A. G. , UMURHAN G.

EEMKON-2019 Elektrik Elektronik Mühendisliğ Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

2019

2019

Teknolojinin yagın kullanımı ve sağlığımız

CANSEVEN KURŞUN A. G.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Konferansları, Ankara, Türkiye, 01 Mart 2019

2017

2017

Finite element analysis of electric field for in-vitro electropermeabilization

ARSLAN S., EŞMEKAYA M. A. , CANSEVEN KURŞUN A. G.

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.14, ss.14-22

2017

2017

Radyo Frekans Radyasyon Maruziyetimiz Soğurucu Kullanılarak Azaltılabilinir mi

ORUÇ S., DELEN K. , ARAL B. , CANSEVEN KURŞUN A. G.

28.-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 6 - 09 Eylül 2017

2017

2017

The estimation of pore of size distribution on electroporated cell membrane

EŞMEKAYA M. A. , COŞKUN A., CANSEVEN KURŞUN A. G.

The 22nd Biomedical Science and Technology Symposium, 12 - 14 Mayıs 2017

2015

2015

Change in propidium iodide PI fluorescence intensity of MEC 1 Cells due to treatment with microsecond electric pulses

Alaaddin C., KAYHAN H. , CANSEVEN KURŞUN A. G.

Electroporation based Technologies and Treatments International Scientific Workshop, Ljubljana, Slovenya, 15 - 21 Kasım 2015, ss.140

2015

2015

Effects of Applied Voltage on Electropermeabilization of SH SY5Y Neuroblastoma NB and MCF 7 human breast carcinoma cells

EŞMEKAYA M. A. , KAYHAN H. , CANSEVEN KURŞUN A. G.

Electroporation based Technologies and Treatments International Scientific Workshop Ljubljana, 15 - 21 Kasım 2015

2014

2014

Mitochondrial Hyperpolarization and Cytochrome c Release in Microwave Exposed MCF 7 cells

SEYHAN H. N. , CANSEVEN KURŞUN A. G. , EŞMEKAYA M. A. , KAYHAN H. , TÜYSÜZ M. Z. , ARAL B. , et al.

BioEM2014, Joint Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association, 8 - 13 Haziran 2014

2013

2013

2 1 GHz Microwave Radiation Induces Apoptosis and m Depolarization in Human Breast Fibroblast Cells

SEYHAN H. N. , EŞMEKAYA M. A. , KAYHAN H. , TUYSUZ M. Z. , CANSEVEN KURŞUN A. G. , YAĞCI A. M.

Joint Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association, 10 - 14 Haziran 2013

2012

2012

Levels of trace elements in tissues exposed to electromagnetic field

Erdem O., CANSEVEN KURŞUN A. G. , Akay C., AYDIN A., Seyhan N.

48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Stockholm, İsveç, 17 - 20 Haziran 2012, cilt.211 identifier

2010

2010

Effects of Cell Phone Radiation on Oxidant and Antioxidant status in epileptic mouse model

EŞMEKAYA M. A. , CANSEVEN KURŞUN A. G. , YÜCEL E., ZUHAL A., KESKİL İ. S. , SEYHAN H. N.

3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 22 - 27 Haziran 2010

2009

2009

Oxidative DNA Damage After Acute Exposure to 50 Hz Magnetic Fields

KOCA C., Aydın M., CANSEVEN KURŞUN A. G. , TOMRUK A. , YİĞİTOĞLU M. R. , SEYHAN H. N.

The 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP and 21st National Biophysics Congress Brochure, Diyarbakır, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2009, ss.71-72

2007

2007

Formulation of low intensity direct current effects on wound healing of skin using genetic programming

CANSEVEN KURŞUN A. G. , Tohumoglu G., ÇEVİK A., Seyhan N.

15th International Conference on Digital Signal Processing, Cardiff, İngiltere, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.507-508 identifier identifier

2006

2006

Effect of intemittent and continuous exposure to 50 Hz 1 5 mT on lipid peroxidation in liver

CANSEVEN KURŞUN A. G. , TOMRUK A. , COŞKUN CEVHER Ş. , SEYHAN H. N.

The 4th International Workshop on Biological Effects of EMFs, Yunanistan, 16 - 20 Ekim 2006, cilt.2, ss.1399-1402

2006

2006

Alterations induced in the lipid peroxidation levels of heart and liver tissues with ELF magnetic fields

COŞKUN CEVHER Ş. , SEYHAN H. N. , CANSEVEN KURŞUN A. G.

International Conference and COST 281 Workshop on Emerging EMF Technologies, Potential Sensitive Groups and Health, 20 - 21 Nisan 2006

2004

2004

ELF and RF Alan Kaynağı Olarak Bebek Monitörlerinin İncelenmesi

CANSEVEN KURŞUN A. G. , BUCURGAT M. , SEYHAN H. N.

XVI. Ulusal Biyofizik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

Cellular enzymatic activity and free radical formation in various tissues under static and ELF electric and magnetic field exposure

SEYHAN H. N. , CANSEVEN KURŞUN A. G. , GÜLER ÖZTÜRK G. , TOMRUK A. , FIRLARER A.

Non Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter, L. Giuliani ; M. Soffritti, Editör, Mattioli 1885 spa, Bologna, ss.157-177, 2010


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 88

h-indeksi (WOS): 6