Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖZLÜ SÖZLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ: HADÂİKU’L-HİKME ÖRNEĞİ

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.48, pp.1-26, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MÜZİĞİN ROLÜ VE DERS MATERYALİ OLARAK ŞARKI KULLANIMI

Turkish Studies, vol.13, no.20, pp.561-573, 2018 (Other Refereed National Journals)

Tayyib Salih’in Romanlarında Kadın Karakterler

Şarkiyat Mecmuası, vol.30, no.30, pp.71-89, 2017 (Other Refereed National Journals)

Abdulbâki Ârif Efendi ve İki Kasidesi Üzerine

Nüsha, vol.17, no.44, pp.107-126, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ohrili Sinanuddin Yusuf Çelebi’nin Arapça Vakfiyesinin Dil Ve Belagat Açısından Değerlendirilmesi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), no.4, pp.213-225, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arapça Öğretiminde Çizgi Film Kullanımı

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ÜSKÜP, Macedonia, 5 - 08 September 2018

İbrâhim el-Kûni’nin Anubis Romanının Edebi Açıdan İncelemesi

Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat), Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2017, pp.69

القدس عند أوليا جلبي

ULUSLARARASI KUDÜS SEMPOZYUMU, 27 - 28 June 2009

Books & Book Chapters

Ġalaṭâtu’l-‘avâm

Palet Yayınları, Konya, 2018

Ucuz Gecelerim

in: Türkçe Çevirileriyle Arapça Kısa Öyküler, Musa Yıldız, Murat Özcan, Editor, Akdem, İstanbul, pp.49-62, 2018

Mef‘ûlun Mutlak

in: Anadolu Üniversitesi Arapça III (Ortak Kitap), Rahmi Er, Fatma Betül Üyümez, Editor, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.251-280, 2018

Mef‘ûlun Leh

in: Anadolu Üniversitesi Arapça III (Ortak Kitap), Rahmi Er, Fatma Betül Üyümez, Editor, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.281-315, 2018